Event brochure

This traditional method of binding using two metal staples is perfect for producing event brochures – the best choice for sleek and eye-catching publications that are simple and effortless to browse.

  • Bespoke dimensions
  • Extensive selection of papers
  • Lamination and unique finishes on offer
fsc icon
Denna produkt är FSC -certifierad
FSC -certifieringen garanterar att dessa produkter är tryckta på material som kommer från skogar där man följer strikta normer gällande miljö, arbetsmiljö och ekonomi.

Ta reda på hur du kasserar detta material på rätt sätt - Ta reda på