You are on the .se domain. We recommend you go to the .com domain so that the contents of the website are closer to your language and browsing needs.
ENGLISH(US)
CLOSE
Sekretess policy i enlighet med art. 13 i the Italian Leg. Decree daterad 30 juni 2003 nr 196 "Skydd av personuppgifter".

Pixartprinting S.p.A. a socio unico
A Cimpress Company (nedan kallat "PixartPrinting"),
som registeransvarig för datahanteringen, informerar dig i enlighet med art.13  Italian Leg. Decree nr 196 "Skydd av personuppgifter", att personuppgifterna som samlas in genom formuläret nedan ska användas till: a) att ingå och utföra avtalsförhållandet med dig samt att uppfylla, innan avtalets utgång, dina särskilda önskemål; b) följa lagstadgade skyldigheter; c) tillåta dig registrering och åtkomst till de begränsade områdena på denna webbsida.
Hanteringen av dina uppgiifter i de syften som anges ovan a), b) och c) kräver inte ditt godkännande enligt art. 24 av Italian Leg. Decree nr.196/2003.
Personuppgifterna ska hanteras på pappersmedia och genom elektroniska-, dator- eller telematiska system.
Att samla in data som relaterar till de fält som är märkta med "ej obligatoriskt" är valfritt. Att lämna in uppgifterna är obligatoriskt eftersom sådan information är nödvändig för att kunna uppfylla avtalsförhållandet och för att kunna uppfylla relaterade lagkrav. Vägran att ange sådana uppgifter kan innebära att det är omöjligt för Pixartprinting att uppfylla avtalsförhållandet mellan parterna. Personuppgifter ska inte spridas men kan kommuniceras i Italien eller andra EU-länder till de som är ansvariga för leveranser, benker, våra jurister eller skatterådgivare och ombud. För ovan angivna syften kan datan kommuniceras till datastyrenheten, medarbetare och samarbetspartners till Pixartprinting som är ansvariga för datahanteringen. Registeransvarig ska vara den som är ansvarig för administrationsenheten.
Datan ska behandlas genom hela avtalsförhållandet och även efter för att för uppfyllande av alla relaterade juridiska skyldigheter.
Genom att meddela Pixartprinting S.p.A. a socio unico
A Cimpress Company, 30020 Quarto d'Altino (VE), Via I Maggio nr.8, tel. 0422 823301, via e-mail på info.eu@pixartprinting.com, kan du när som helst utöva din rättighet i enlighet med  art. 7 av Italian Leg. Decree nr. 196/2003, där bland annat rättighet finns till att bli informerad om källan; syfte och metod att hantera personuppgifter; uppdateringar; rättelser eller integrering av data; radering; anonymisering eller blockering av data som har behandlats olagligt; rätten att opponera sig, helt eller delvis, angående legitima grunder för behandling av data gällande berörd person, även om uppgifterna kan vara relevanta för syftet med datainsamlingen, utlämnande av personuppgifter för annonsering, direktförsäljning eller annat marknadsföringssyfte eller kundundersökningar.

Pixartprintings policy för användning av cookies

Pixartprinting använder cookies för att kunna tillhandahålla tjänster som förstärker och förbättrar effektiviteten hos webbsidan för kundernas aktiviteter online.

Hur vi använder cookies:
  • Vi använder cookies vid anonym surfning, då det är nödvändigt för att korrekt kunna navigera på Pixartprintings webbsida, få full funktionalitet och tillgång till lösenordsskyddade sidor.
  • Analytisk användning av cookies görs för att bättre förstå hur våra användare använder sidan för att kunna optimera och förbättra sidan, göra den mer intressant och relevant för användare. Denna information är anonym och används endast i statistiska syften.
  • Vi använder cookies för anonym spårning och visning av våra annonser på andra webbsidor, baserade på de produkter som visas i navigeringen ovan. Dessa cookies är vanligtvis införda av pålitlig tredje part (såsom Google genom remarketing för displayannonsering). Dock tillåter Pixartprinting inte dessa företag insamling av data om användaren. Detta innebär att användaren förblir anonym och personliga uppgifter kommer inte att användas av andra webbsidor eller marknadsföringsdatabaser.
Hur du ändrar eller stänger av cookies:
  • I din browser (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome etc..) kan du bestämma vilka cookies du vill ta emot och vilka du inte vill ta emot. För att få mer information om detta och var du hittar inställningarna, vänligen använd "hjälp" knappen i din browser.
  • Besökare kan inaktivera Google Analytics för att anpassa annonseringen på Google Display Network genom Ads Preference Manager
  • För att stänga av tredje parts cookies som tillåter anpassning av annonsfunktionen på webbsidan, kan du besöka www.networkadvertising.org eller www.youronlinechoices.com medlemmarna här arbetar med NAI (Network Advertising Initiative)  som har konfigurerat annonscookies på din dator.
    För att kunna ta del av avanmälningen från programmet för beteendeannonsering på NAI eller IAB, vänligen klicka i rutan bredvid  det företag du vill utesluta.
Download PDF

Public Procedural directory