wecare
systematiserar och ger kontinuitet åt de många projekt kopplade till hållbarhet som vi har genomfört i åratal och placerar dem i en konkret önskan att driva ansvarsfulla tillväxt- och utvecklingsmetoder.

© 1994–2023 Pixartprinting S.p.A. 
Subject to management and coordination by Cimpress plc - P.IVA IT04061550275 - All rights reserved.

PrivacyCookie policyLegal information

wecare är vårt projekt för Corporate Social Responsibility (företags sociala ansvar). Vi har valt att engagera oss i en vision för de kommande åren som har sina rötter i de tre hållbarhetsområdena:
miljö, sociala aspekter och ekonomi.

Vi tar vårt ansvar ...

... genom att göra val som kan minska vår produktions påverkan på miljön.

Upptäck

il nostro impegno a tutela dell’ambiente

Vårt engagemang för att skydda miljön

Vår viktigaste tillgång: människorna

Vi tar vårt ansvar ...

... genom att investera i våra medarbetares välmående, både deras eget och deras familjemedlemmars.

Upptäck

Vi tar vårt ansvar ...

... genom att skapa vinst på ett ansvarsfullt och transparent sätt och anta en långsiktig vision som kan skapa mervärde för alla intressenter.

Upptäck

Skapa värde över tid

Vårt engagemang för att skydda miljön

Vi har satt upp som mål att successivt minska vårt koldioxidavtryck och nollställa det till 2040: vi har byggt verktyg för att kvantifiera utsläppen från vår produktion längs hela värdekedjan och vi har satt upp mellanliggande reduktionsmål som vi ständigt övervakar.

Produktutbud med lägre miljöpåverkan

+

100 % 
förnybar energi

+

Målet FSC 100 %-papper

+

Vi värdesätter avfall

+

Dagliga kontroller

+

Det gemensamma engagemanget för förändring

+

Vår viktigaste tillgång: människorna

På Pixartprinting följer vi våra medarbetares framsteg och utveckling både på det professionella planet med ekonomiska incitament och karriärmöjligheter, och på det sociala/familjeplanet med projekt och lösningar som utgör konkret och effektivt stöd för att de ska kunna växa. Vi har även skapat och implementerat rigorösa processer för att garantera säkerheten för dem som arbetar i våra produktionsanläggningar.

Vår välfärd

+

Vi odlar talanger

+

Säkerhetskulturen

+

Skapa värde över tid

För oss innebär hållbarhet att skapa långsiktigt värde, inte bara för företaget utan även för samhället och miljön.

Vår 
etiska kod

+

Vår uppförandekod

+

Erkänd kvalitet

+

Vi investerar ständigt inom alla möjliga områden: i de tillvägagångssätt, processer och verktyg vi använder. Våra kunder förtjänar det bästa: vi förnyar ständigt vår teknologi för att kunna erbjuda dem en konkurrenskraftig och kvalitativ tjänst.

För oss handlar innovation inte bara om att ändra det befintliga genom att introducera nya element, utan också om att försöka föreställa sig nya scenarier och uppfinna det som ännu inte finns.

VÅRT BIDRAG TILL AGENDA 2030-MÅLEN

Som en del av Agenda 2030 – handlingsplanen med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet som undertecknades i september 2015 av regeringarna i FN:s 193 medlemsländer – har vi beslutat att ge vårt bidrag genom fyra specifika mål.

wecare

Vi tar vårt ansvar ...

... genom att skapa vinst på ett ansvarsfullt och transparent sätt och anta en långsiktig vision som kan skapa mervärde för alla intressenter.

Upptäck

Skapa värde över tid

Vi tar vårt ansvar ...

... genom att göra val som kan minska vår produktions påverkan på miljön.

Upptäck

Vårt engagemang för att skydda miljön

Vi tar vårt ansvar ...

... genom att investera i våra medarbetares välmående, både deras eget och deras familjemedlemmars.

Upptäck

Vår viktigaste tillgång: människorna