close

FAQ

Vilka förmåner erbjuder programmet PIXARTPRO?
PIXARTPRO erbjuder:
1. Möjligheten att få en månatlig PIXARTPRO rabattkupong proportionerlig med det belopp som du handlat för föregående månad: den första dagen i varje månad belönar Pixartprinting dig genom att ge dig en rabattkupong som baseras på hur mycket du spenderat föregående månad. Om du når upp till den första nivån (1 €) får du en rabattkupong som motsvarar det belopp du spenderat föregående månad multiplicerat med procentsatsen som motsvarar nivån (se procentsatserna för nivåerna i tabellen). Köpbeloppet för månaden, utifrån vilket rabattkupongen för nästkommande månad genereras, beräknas genom att summera beloppen (netto efter rabatter eller andra rabattkuponger, moms, frakt- och emballeringskostnader), för processer som har betalats och vars leveransdatum och leverans är inom samma månad.
Exempel: om du har spenderat 5 000 € under maj månad, får du den 1 juni en PIXARTPRO rabattkupong på 500 € att använda för köp på Pixartprinting innan den 30 juni.
2. Tillgång till exklusiva tjänster för att förbättra ditt arbete: du har rätt till kostnadsfria tjänster och förmåner, tillägnad proffs inom grafisk design. Håll dig uppdaterad och fortsätt att hålla koll på tjänsterna riktade till dig; vi utvecklar ständigt nya tjänster och produkter utifrån dina behov och tips.
Vad är en PIXARTPRO rabattkupong?
PIXARTPRO rabattkupong är en rabattkupong som du får ta emot den första dagen i varje månad, om du nått upp till en av de fyra månatliga köpnivåerna.
1. HUR MAN GENERERAR PIXARTPRO RABATTKUPONG
Hur genereras PIXARTPRO rabattkupong?
Den sista dagen i varje månad görs en beräkning för att fastställa det slutliga beloppet för månadens köp, från vilket PIXARTPRO rabattkupong sedan genereras (om beloppet når åtminstone den första nivån). För att beräkna månadens köpbelopp, adderas summorna för de bearbetningar som har betalats och skickats, och har leveransdatum i samma månad, netto efter rabatter eller andra rabattkuponger, moms, frakt- och emballeringskostnader. 
Exempel: Vid beräkningen av månadens köpbelopp, som slutligen eventuellt kommer att generera en PIXARTPRO rabattkupong att använda i juni, räknas endast nettobelopp, med avdrag för rabatter eller rabattkuponger, moms, frakt- och emballeringskostnader, för bearbetningar som betalats och skickats och har leveransdatum i maj.
När en viss månatlig köpnivå uppnås, som genererar en PIXARTPRO rabattkupong, absorberas och utesluts samtliga PIXARTPRO rabattkuponger för underliggande köpnivåer i sin helhet. När du uppnår en mellanliggande nivå, eller den högsta nivån, är du inte berättigad någon av rabattkupongerna för de underliggande nivåerna. Varje nivå genererar en slutgiltig månatlig rabattkupong, och utesluter därmed rabattkuponger för de lägre nivåerna.
Är det möjligt att addera ackumulerade belopp från olika konton för att nå upp till en PIXARTPRO rabattkupong?
Nej, det går inte att summera beloppen som ackumulerats på olika konton, även om de tillhör samma person eller företag. Det enda sättet är att genomföra samtliga beställningar från samma konto.
Var kan jag kontrollera hur mycket jag hittills har ackumulerat under månaden för beräkningen av PIXARTPRO rabattkupong?
På dina sidor, under PIXARTPRO, kan du alltid se det effektiva beloppet för slutförda bearbetningar och beloppet för pågående bearbetningar. Det effektiva beloppet är summan av nettobeloppen (exklusive rabatter eller rabattkuponger, moms, frakt- och emballeringskostnader) för bearbetningar som skickats och har leveransdatum i innevarande månad. Från detta belopp genereras en eventuell rabattkupong. Beloppet för pågående bearbetningar avser summan av nettobeloppen (exklusive rabatter eller rabattkuponger, moms, frakt- och emballeringskostnader) för ännu inte levererade bearbetningar med leveransdatum i innevarande månad. Kom håg att rabattkupongerna endast beräknas utifrån det effektiva beloppet: det är därför viktigt att du fortsätter till betalning och laddar upp en korrekt fil så att bearbetningarna kan tryckas och levereras innan månadens slut.
Var kan jag se min beställnings förväntade leveransdatum?
Innan beställning
Vid val av produkt, innan du lägger den i vagnen, kan du välja leveransdatum.
När du väl lagt produkten i vagnen kan du, innan du bekräftar beställningen, se leveransdatumen för varje bearbetning.
Efter beställning
När du har laddat upp filen och genomfört betalningen, kan du se leveransdatum för varje bearbetning på dina sidor under “genomförda beställningar”, genom att klicka på beställningsnumret bredvid filstatus.
Var kan jag kontrollera om min beställning har skickats?
Pixartprinting skickar ett mejl till dig när beställningen skickas. Dessutom kan du, på dina sidor under “genomförda beställningar”, kontrollera om beställningen har skickats.
Vad händer om jag gör en beställning idag (t.ex. 28 mars), men produkterna får ett leveransdatum i nästkommande månad (t.ex. 2 april)?
Jag gör en beställning 28 mars med två olika bearbetningar: en bearbetning har förväntat leveransdatum den 30 mars, och den andra den 2 april. I detta fall kommer den första bearbetningen, om den skickats, att tas med i beräkningen för generering av PIXARTPRO rabattkupong som kan användas i april (om den första köpnivån uppnåtts), medan den andra bearbetningen kommer att räknas med vid genereringen av rabattkupongen att använda i maj (eftersom leveransdatum ligger i april).
2. HUR MAN ANVÄNDER PIXARTPRO RABATTKUPONG
Har PIXARTPRO rabattkupong någon giltighetstid? Vilken?
PIXARTPRO rabattkupong är giltig i en månad och går ut den sista dagen i den månad den genererats.
Om PIXARTPRO rabattkupong t.ex. genererats den 1 april, går den ut den 30 april.
Var kan jag se saldo för min PIXARTPRO rabattkupong och sammanställning av händelser?
På dina sidor, under rubriken PIXARTPRO, kan du se alla händelser knutna till PIXARTPRO rabattkupong och kontrollera månadens saldo.
Kan jag välja att inte utnyttja PIXARTPRO rabattkupong?
Under beställningsfasen kan du välja att inte utnyttja PIXARTPRO rabattkupong, för att sedan kunna använda den vid nästa beställning. Kom dock ihåg att använda den innan månaden är slut, innan den går ut.
Kan jag använda PIXARTPRO rabattkupong endast för några utvalda bearbetningar i min beställning?
Nej, rabattkupongen appliceras på hela beställningen. Om du väljer att utnyttja rabattkupongen för en beställning, omfattar den obligatoriskt samtliga bearbetningar, och delas automatiskt upp så att alla bearbetningar inkluderas. Minsta belopp för varje bearbetning får dock inte underskrida 1 €.
Kan jag kombinera PIXARTPRO rabattkupong med andra rabatter?
Ja, du kan använda rabattkupongen PIXARTPRO på en beställning som innehåller bearbetningar med kampanjpriser.
Jag har nyligen bytt momsregistreringsnummer och på mitt förra konto hade jag ackumulerad PIXARTPRO-kredit, kan jag överföra den till mitt nya konto?
Det går tyvärr inte att addera och överföra ackumulerade belopp mellan olika momsregistreringsnummer, även om de tillhör samma person eller verksamhet.
3. TILLGÅNG TILL PROGRAMMET
Vem kan delta i PIXARTPRO?
PIXARTPRO välkomnar kunder som är registrerade som företag eller enskilda näringsidkare, med momsregistreringsnummer, och tillhör något av följande områden:
  • Kommunikationsbyrå
  • Grafisk designbyrå
  • Textbyrå
  • Utställningsprodukter
Pixartprinting kontrollerar att angivna uppgifter är korrekta och tillförlitliga. Det kan ta 2-3 arbetsdagar från det att du registrerat dig till att PIXARTPRO är aktivt på ditt konto.
De kunder som är med i lojalitetsprogrammet Starway(R) inkluderas automatiskt i PIXARTPRO.
Jag har inget momsregistreringsnummer, kan jag ändå vara med i PIXARTPRO?
Tyvärr inte. Det är endast yrkesverksamma med momsregistreringsnummer som kan vara med i PIXARTPRO.
Hur går man med i PIXARTPRO-programmet?
Pixartprinting godkänner deltagande i PIXARTPRO, i samband med registreringen.
Varje deltagande sker på individuell basis och är kopplat till ett enskilt kundnummer. Man kan endast koppla ett kundnummer till ett PIXARTPRO-deltagande, aldrig flera.

Pixartprinting kontrollerar alltid att angivna uppgifter är korrekta och tillförlitliga.
I vilket fall som helst kan Pixartprinting avbryta en deltagares deltagande i PIXARTPRO-programmet vid felaktigt eller bedrägligt uppträdande.
Hur förnyar jag mitt medlemskap i PIXARTPRO-programmet? Har programmet något utgångsdatum?
Du behöver inte förnya ditt medlemskap i PIXARTPRO-programmet eftersom programmet inte har något utgångsdatum.
Jag har inte nått upp till den lägsta köpnivån, som genererar en PIXARTPRO rabattkupong. Är jag fortfarande med i PIXARTPRO-programmet?
Självklart. Att du inte nådde upp till första köpnivån innebär att du inte får någon PIXARTPRO rabattkupong för nästkommande månad, men du är fortfarande med i programmet.
Behöver jag betala någon registreringsavgift för PIXARTPRO?
Nej. Du behöver aldrig betala någon registreringsavgift.
close

REGLER OCH VILLKOR

Dessa villkor och betingelser tillämpas till rabattprogrammet “PIXARTPRO” föreslaget av Pixartprinting S.p.A., ett Cimpress företag, med huvudkvarter i Via 1° Maggio, 8, 30020- Quarto d’Altino (VE), Italien (härefter refererat till som “Pixartprinting”) till vissa specifika kategorier av kunder, som definierat nedan.

A. DEFINITIONER
1) Villkor och fraser listade nedan har betydelserna härav tilldelade till sig, det är förstått att villkoren definierade i singular också refereras till i plural, och tvärtom.

“Butikskupong”: Butikskupongen utfärdad av Pixartprinting till Aktiva Medlemmar som når minimum köpsumma av Produkter försedda under den påföljande bokstaven D) av dessa Villkor och Betingelser.

“Klient”: betyder alla företag, föreningar, privata utövare eller privata individer registrerade på Pixartprinting webbsidan för syftet av att köpa produkter via webbsidan som dela av deras professionella verksamhet.

“Aktiv medlem”: betyder en Kund som redan deltar i “Starway” programmet av Pixartprinting, som är registrerad i följande kategorier: :(i) kommunikationsagentur, (ii) grafisk design, (iii) typografi eller (iv) uställningsdesign.

“Produkter”: betyder produkter eller tjänster köpta av Kunder genom Pixartprinting webbsidan.

B. SYFTE MED PIXARTPRO PROGRAMMET
1) PIXARTPRO är ett program exklusivt dedikerat till Pixartprinting’s kunder som kvalificeras som Aktiva medlemmar och som garanterar dem möjligheten att intjäna en butikskupong för köp av ytterligare produkter, försett att minimumsumman av produktköpen gjorda för i nästa bokstav D) av dessa Villkor och Betingelser är nådda.

2) PIXARTPRO medlemskap är helt gratis.

C. MEDLEMSKAP, REGISTRERING OCH VILLKOR
1) Kunder som tillfredsställer kraven som är nödvändiga att uppfylla för att /vara/bli aktiv medlem kommer att emottaga “Aktiv Medlem” status. Denna statusändring kommer att bli notifierad via E-post. För att aktivera deltagande i PIXARTPRO program, så måste Kunden acceptera Villkor och Betingelser genom att använda proceduren tillhandahållen av Pixartprinting.

2) Multipla statusar är inte medgivna till programmet. Varje status bärs ut på en individuell basis och länkas till en singulär klientkod, som kommer bli den endaste hållaren av statusen.

3) Aktiva medlemmar som önskar att terminera sina deltaganden i PIXARTPRO programmet måste skicka en notifikation till Pixartprinting till följande adress: info.it@pixartprinting.com. När denna procedur är genomförd, alla förmåner och privilegier associerade med PIXARTPRO programmet kommer att upphöra.

4) I alla fall, så kan Pixartprinting komma att avsluta deltaganden i PIXARTPRO programmet om det finns någon brytning mot dessa Villkor och Betingelser, falsk representation av medlemskap till en kategori som är giltig till att vara en Aktiv Medlem, dispyter av alla sorter med Pixartprinting, och i alla fall av beteenden bedömda som icke propra eller bedrägliga av en deltagare, resulterar i avaktivering av Aktiv medlem status. I sådana fall, så kommer alla förmåner och privilegier associerade med PIXARTPRO programmet att avbrytas omedelbart.

D. BETINGELSER FÖR BEVILJANDE AV EN BUTIKSKUPONG
1) I händelse av överskridande av minimumtrösklar av köp gjorda i en given kalendermånad, så skall Pixartprinting ge Aktiva Medlemmar berättigandet till en Butikskupong vilket ger dem rätten till en rabatt på köp av produkter som ges nästa månad, i enlighet med villkoren angivna nedan:

Månatlig spenderingströskel Butikskuppongsvärde
1–499 € 2,5 % av månatligt utgivande
0,025€ - 12,5€
500–1 499 € 5 % av månatligt utgivande
25€ - 75€
1 500–4 999 € 7,5 % av månatligt utgivande
112,5€ - 375€
5 000 € + 10 % av månatligt utgivande
>=500€

Om summan inte överskrider tröskeln, så skall inte butikskupongen inte utfärdas.

2) Bedriften av en månatlig köptröskel och den korrelerade Kupongen omfattar alla köp gjorda tidigare den månaden, därför exkluderas berättigandet till alla sorters butikskuponger som korresponderar till de(n) lägre månatliga tröskeln/trösklarna.

3) Den månatliga spenderingströskeln kommer att kalkyleras på nettovärde av köpen av Produkter gjorda av aktiva medlemmar, således netto av tillämpliga skatter, transport och paketeringsutgifter, såväl som rabatter av alla slag tillämpliga av Pixartprinting (kampanjer, kampanjkoder, kuponger, butikskuponger hänförs till detta program, etc). Produktköp som övervägs under detta program är endast de som (i) har betalats av Aktiva Medlemmar, (ii) specificerar ett leveransdatum i referensmånad för kalkylering av köptröskel, som som (iii) också avklarades av Pixartprinting inom samma månad: köp med ett leveransdatum månaden som följer månaden under kalkylering kommer att användas med att kalkylera minimumtröskeln tillämplig i följande månad.

4) När deltagande i PIXARTPRO programmet aktiveras, så skall en kalkylering framgå på den personliga sidan av den Aktiva Medlemmen som skall visa värdet av Produktköp gjorda varje kalendermånad, och alla slags månatliga spenderingströsklars överskridanden.

5) Vid slutet av varje månad (vid 23:00 av den sista dagen av månaden) summan av den månatliga förbrukningen kommer att kalkyleras för syftet att fastställa berättigande till en butikskupong. Kunden godkänner att resulterande värden från beräkningen skall vara bindande för definition av köpen under kalendermånad och därför också för berättigandet av butikskupongen.

6) När butikskupong kalkyleras, får inga summor adderas från olika konton, även om de kontona tillhör samma person.

E. GILTIGHET OCH ANVÄNDNINGSVILLKOR
1) Butikskupongen som ges av Pixartprinting skall vara giltig för en månad och kan användas av den aktiva medlemmen endast för köp av produkter att göras under månaden som följer månaden av kalkylering av den kupongen. Vid slutet av giltighetsperioden, så kommer butikskupongen inte längre att vara giltig och kommer inte att kunna användas av den aktiva medlemmen.

2) I ordning till att kvalificera för rabatterna, så måste den Aktiva Medlemmen välja butikskupong när den bekräftar köpesordern av produkterna; Butikskupongen kommer att tillämpas genom att dra av från maximumsumman som finns tillgänglig, men alltid med en minimumdebatering av EUR 1 för varje hantering inkluderar i beställningen.

3) Butikskupongen går inte att byta mot pengar, och kan inte överföras till tredje parter.

4) I händelse av en dispyt igenkänd av Pixartprinting eller avbrutning av en beställning som har använts med butikskupong, så skall butikskupongen skall återbetalas till den aktiva medlemmen och den kommer att vara tillgänglig för användning till andra beställningar, om den inte utgår under tiden.

F. ÄNDRINGAR TILL PIXARTPRO PROGRAMMET OCH SLUTLIGA PROVISIONER
1) PIXARTPRO programmet är implementerat i enlighet med kommunikationer skickade från Pixartprinting till Kunder och som specificerat från tid till tid, kan ses i Villkor och Betingelser som hittas i PIXARTPRO sektionen på Pixartprintings webbsida.

2) Pixartprinting reserverar sig rättigheten till att ändra strukturen av PIXARTPRO programmet, medlemskapskrav, förmåner, erbjuder och andra programfunktioner beskrivna i dessa Villkor och Betingelser, eller till att bryta, till och med när det gäller en eller fler individuella Aktiva Medlemmar, PIXARTPRO programmet vid alla tidpunkter, då detta är en kampanj som är gratis, och som inte hör till kontrakt som relaterar till individuella beställningar eller kontraktrelation mellan Pixartprinting och Kund i dess helhet.

3) Pixartprinting är ansvariga för att informera Aktiva Medlemmar om alla materialförändringar till PIXARTPRO programmet och till Villkor och Betingelser. De Aktiva Medlemmarna kommer från tid till tid att behöva granska ändringar och uppdateringar genom att direkt tillträda Villkor och Betingelser sektionen av PIXARTPRO. En aktiv medlems fortsättande inom deltagande av PIXARTPRO programmet kommer att ses som acceptans av förändringarna.

4) Pixartprinting kommer inte att vara ansvariga för några förluster eller skador som resulteras från införanden av alla sorters provisioner eller förändring av specifikationer av PIXARTPRO programmet, förutom då det är på grund av bedrägeri eller grov oaktsamhet.

5) I händelse av diskrepans mellan versioner av dessa Villkor och Betingelser på italienska och andra språk, så ska den italienska versionen alltid gälla.

6) För all kommunikation gällandes PIXARTPRO programmet, så bör varje Aktiv Medlem kontakta Pixartprintings kundtjänst och förse med deras kundnummer.

7) Dessa Betingelser är reglerade av italiensk lag.

8) Alla dispyter som gäller interpretation och/eller förstärkning av dessa Villkor och Betingelser kommer att höra åt exklusiv jurisdiktion av Venice domstol. I tillämpliga fall, så kommer de att omfattas med en konsumentkod.

PIXARTPRO
är programmet som vi har skapat exklusivt för reklambyråer, grafik- och textbyråer: vi belönar dig med en rabattkupong och exklusiva riktade tjänster.
Varje månad ger vi tillbaka en del av det du spenderar
Rabattkupong
2,5 %
om du spenderar
1–499 €
Rabattkupong
5 %
om du spenderar
500–1 499 €
Rabattkupong
7,5 %
om du spenderar
1 500–4 999 €
Rabattkupong
10 %
om du spenderar
5 000 € +
Det är enkelt! Spendera minst 1 € under loppet av en månad och vi belönar dig med en rabattkupong att använda nästkommande månad.
SKRÄDDARSYTT FÖR DIG
Vi utvecklar ständigt tjänster för att möta dina behov och hjälpa dig hantera ditt företag snabbt och enkelt.
ANPASSAD AVSÄNDARE<br>OCH ANONYMT PAKET
ANPASSAD AVSÄNDARE
OCH ANONYMT PAKET
ANPASSAD AVSÄNDARE
OCH ANONYMT PAKET
Om du vill leverera direkt till dina kunder, har du möjligheten att välja anonymt paket och anpassa avsändaruppgifterna helt gratis.
Om du vill leverera direkt till dina kunder, har du möjligheten att välja anonymt paket och anpassa avsändaruppgifterna helt gratis.
ANPASSAD AVSÄNDARE<br>OCH ANONYMT PAKET
NEUTRALA
PROVPAKET
NEUTRALA
PROVPAKET
Vi erbjuder ett stort utbud av provpaket, även utan Pixartprintingloggan, så att du tillsammans med dina kunder ska kunna välja de produkter som passar deras projekt allra bäst.
Vi erbjuder ett stort utbud av provpaket, även utan Pixartprintingloggan, så att du tillsammans med dina kunder ska kunna välja de produkter som passar deras projekt allra bäst.
ANPASSAD AVSÄNDARE<br>OCH ANONYMT PAKET
EXKLUSIVA
TJÄNSTER
EXKLUSIVA
TJÄNSTER
Pixartpro är under fortsatt utveckling tack vare konstanta efterforskningar för att få fram de allra bästa nya tjänsterna och möjligheterna för din verksamhet.
Pixartpro är under fortsatt utveckling tack vare konstanta efterforskningar för att få fram de allra bästa nya tjänsterna och möjligheterna för din verksamhet.
ANPASSAD AVSÄNDARE<br>OCH ANONYMT PAKET
PAKETSPÅRNING
PAKETSPÅRNING
Tack vare vår spårningstjänst kan du kontrollera statusen på din beställning, från beställning till leverans.
Tack vare vår spårningstjänst kan du kontrollera statusen på din beställning, från beställning till leverans.
VI INVESTERAR STÄNDIGT I NY TEKNOLOGI OCH NYA MASKINER
Detta ger oss möjligheten att trycka stora volymer på det mest effektiva sättet, och på så sätt kunna garantera lägsta möjliga priser.
HD-KVALITET
HD-KVALITET
HD-KVALITET
Vi trycker med högsta möjliga upplösning och väljer noga ut våra bästa material för att kunna garantera bästa kvalitet.
Vi trycker med högsta möjliga upplösning och väljer noga ut våra bästa material för att kunna garantera bästa kvalitet.
FILKONTROLL
FILKONTROLL
FILKONTROLL
En extra trygghet som vi erbjuder gratis: varje fil genomgår en FILKONTROLL, en gratis, automatisk verifiering i realtid, som omedelbart kontrollerar korrektheten.
En extra trygghet som vi erbjuder gratis: varje fil genomgår en FILKONTROLL, en gratis, automatisk verifiering i realtid, som omedelbart kontrollerar korrektheten.
SNABB LEVERANS OCH<br>PUNKTLIGA LEVERANSER
SNABB LEVERANS OCH
PUNKTLIGA LEVERANSER
SNABB LEVERANS OCH
PUNKTLIGA LEVERANSER
Vi skickar ditt paket med våra pålitliga speditörer, med möjligheten att få det levererat inom 24 timmar.
Vi skickar ditt paket med våra pålitliga speditörer, med möjligheten att få det levererat inom 24 timmar.
LOKALISERAD<br>KUNDTJÄNST
LOKALISERAD
KUNDTJÄNST
LOKALISERAD
KUNDTJÄNST
Från vårt huvudkontor ger vi dig hjälp och stöd under hela köpprocessen med våra kvalificerade medarbetare som talar ditt modersmål, via mejl, telefon, chatt och socialt nätverk.
Från vårt huvudkontor ger vi dig hjälp och stöd under hela köpprocessen med våra kvalificerade medarbetare som talar ditt modersmål, via mejl, telefon, chatt och socialt nätverk.
VÅR KATALOG ERBJUDER EN LÖSNING FÖR ALLA DINA KOMMUNIKATIONSBEHOV
Det största utbudet av produkter som är helt anpassningsbara i över 2 miljoner kombinationer.
SMÅFORMAT
STORFORMAT
MATERIAL
Du kan välja alla detaljer: bestruket papper, usomano eller ett av våra prestigepapper; den vikt som passar ditt underlag allra bäst; bindning (från enkel häftning till sytt mjukband) eller de otaliga finisharna som klassisk laminering eller laminering soft touch, rundade hörn, varmprägling med guld eller silver, präglingstryck och skräddarsydd utskärning.
Piccolo Formato
Vi tänker och trycker storslaget: banners och banderoller i pvc, självhäftande för plana ytor och skyltfönster, paneler i Forex®, utomhusposters, mässdisplayer, eventtält och mycket mer.
Piccolo Formato
Inte bara papper! Vår teknik gör det möjligt att trycka på pvc, Plexiglas®, tyger, canvas, packtejp, aluminium, kartong och Forex®, vilket ger ständigt garanterad kvalitet och tryckhållbarhet.
Piccolo Formato
ATT GÖRA EN BESTÄLLNING ÄR SNABBT OCH ENKELT
1
konfigurera produkten
2
välj pris och leveransdatum
3
fortsätt
till köp
4
ladda upp
filen
BESÖK SIDAN >