Wedding menu

Create an affordable and customizable folded wedding menu. Choose from various paper types, three folding methods, and six sizes. Add durability with optional lamination in matte or gloss. Tailor it to your brand's style and budget. Create your perfect wedding menu today.

fsc icon
Denna produkt är FSC -certifierad
FSC -certifieringen garanterar att dessa produkter är tryckta på material som kommer från skogar där man följer strikta normer gällande miljö, arbetsmiljö och ekonomi.

Ta reda på hur du kasserar detta material på rätt sätt - Ta reda på