Typsnitt: guiden till att hitta, testa och köpa typsnitt

Typsnitt: guiden till att hitta, testa och köpa typsnitt

Ciro Esposito Publicerad den 10/10/2023

Valet av typsnitt är avgörande för hur framgångsrikt ett grafiskt designprojekt blir. Som Tobias Frere-Jones påpekade i dokumentären Helvetica, är typsnittet som skådespelaren som spelar upp en scen. Om skådespelaren inte är trovärdig, blir scenen inte trovärdig. Om det typsnitt du använder krockar med det budskap du vill förmedla, kommer hela designen att påverkas negativt.

Vilka typer av teckensnitt som kan köpas och de olika licenserna

När vi talar om typsnitt måste vi skilja mellan ett typsnitt (typsnittsfamiljen) och ett typsnitt (en variant därav). Garamond är ett typsnitt (en typsnittsfamilj), Garamond bold är ett typsnitt (en variant)[1]. Ur digital synvinkel är typsnittet också den fil genom vilken vi visar typsnittet på vår dator.

Typsnittsfilen innehåller all information om typsnittet. Information som skickas vidare till programmet där du använder det. Information om hur man ritar glyfer, bokstavsstorlek (med storlekstabeller) och kerning (avståndet mellan bokstäverna).

Teckensnittsfilen är programvara och du behöver en licens för att använda den. När du köper ett typsnitt får du (tillsammans med typsnittsfilen) en textfil med EULA (End User License Agreement). Licensen anger vad du får och inte får göra och finns nästan alltid också tillgänglig på webbplatsen för det företag som säljer teckensnittet.

Licensen för ett teckensnitt och dess kostnad är kopplade till dess användning (Desktop, Web eller App). När det gäller webblicenser ändras kostnaden beroende på antalet visningar. När det gäller Desktop-licenser är kostnaden beroende av antalet användare som ska installera filen. Licenserna får normalt inte under några omständigheter överföras till tredje part. Du får installera teckensnittet på din egen dator (och kanske en kopia på din bärbara dator), men du får inte överlåta det till en kollega. För att din kollega ska få använda teckensnittet måste du ha en licens för flera installationer. Nästan alla grundlicenser ger möjlighet till installationer för 1 till 3 användare.

Det mest populära formatet idag är OpenType (.otf). Om du köper ett typsnitt är det mycket troligt att du får en fil med den ändelsen. OpenType är en utveckling och en hybrid av två andra format som tidigare var mycket populära: TrueType (.ttf) och PostScript (.ps). Om du köper en licens för ett teckensnitt som ska användas på din webbsida får du i stället en .woff-fil (Web Open Font Format) och en CSS-fil med instruktioner för hur du kopplar teckensnittet till din webbsida.

Var man kan köpa teckensnitt och hur mycket de kostar

Ofta hittar man typsnitt med två olika licenser:

  • fri för personligt bruk
  • kommersiell användning

I det första fallet kan du använda typsnittet för personliga projekt, men inte för beställda projekt. Typsnitt säljs vanligtvis direkt av de företag som tillverkar dem eller av stora återförsäljare, som MyFonts, Fonts.com eller FontShop (alla tre ägs av Monotype). På senare år har det dykt upp webbplatser som försöker bryta Monotypes monopol, t.ex. Village, TypeNetwork och TypeBy, som säljer typsnitt från små och oberoende typsnittsgjuterier.

En skärmdump av TypeBy-webbplatsen
En skärmdump av TypeBy-webbplatsen

Ett enskilt typsnitt kostar i genomsnitt mellan 30 och 60 euro[2], en familj beror på storleken. Ett enskilt typsnitt från Graphik kostar 50 dollar, alla dess 162 varianter (med olika vikt och bredd) kostar 1 500 dollar. Om du vill använda teckensnittet för din egen webbplats eller app måste du lägga till motsvarande licens. Om du köper desktop- och webblicensen tillsammans blir priset i allmänhet lägre.

Sätt att “testa” teckensnittet före köp

Innan man köper ett typsnitt är det viktigt att utvärdera och förstå om typsnittet är rätt för oss. På återförsäljarnas och olika typsnittsgjuteriers webbplatser är det möjligt att analysera specimen, typsnittsprovet, som nu är en PDF-fil. Specimen är en PDF-fil där typsnittets alla egenskaper listas och dess glyfer visas. (Ta en titt på Graphik-provet.) I provet finns det nästan alltid ett avsnitt om OpenType-funktioner, som bland annat tillhandahåller varianter av samma glyf och tabellhantering av siffror. (Funktioner som kan aktiveras från teckenpaletten > menyn Alternativ > OpenType).

Ett utdrag ur Graphik-provet
Ett utdrag ur Graphik-provet

Förutom provexemplaret kan du hos många typsnittsgjuterier ladda ner en “testversion” av typsnittet. En förminskad version med grundläggande glyfer och funktioner som du kan installera på din dator och använda i det grafiska projekt som du arbetar med. Du kan också prova en mer komplett version av ett teckensnitt under några timmar med tjänster som Fontstand och SkyFonts.

Fontstand tillåter också uthyrning. Det är möjligt att hyra ett typsnitt i några månader, vilket är en stor besparing. Det finns projekt som bara varar några månader och då kan hyra vara en bra lösning. Hyra som kan återaktiveras när som helst.

En uthyrningstjänst är också Adobes, kopplad till Creative Cloud-prenumerationen. Med ditt eget konto kan du installera (via Adobe-appen) alla teckensnitt på Adobe Fonts. Licenstypen liknar standardlicensen och omfattar både desktop- och webblicenser. För webbanvändning tillhandahåller Adobe Fonts en kod som du måste ange på din sida.

Det är också möjligt att använda gratis teckensnitt med kommersiella licenser[3], t.ex. Google Fonts. Google Fonts kan laddas ner till den egna datorn eller användas på en webbsida genom att man lägger till en kod, precis som Adobe Fonts.

Bedömningar som ska göras innan du köper ett teckensnitt

Saker att tänka på och observera när man överväger att köpa (eller använda) ett typsnitt för sitt eget projekt inkluderar

  • Antal varianter (vanlig, fet och relaterad kursiv)
  • Förekomst av små versaler
  • ligaturer
  • OpenType-funktioner
  • Varianter med en enda glyf
  • Accenter (vissa gratis- eller lågkostnadsteckensnitt har inte alltid alla accenter)

Hur man hittar ett typsnitt från en bild

Du ser ofta ett typsnitt som du gillar tryckt någonstans eller på webben, och det finns ett behov av att lokalisera det exakt för att kunna använda det. Det finns många verktyg för att hitta ett typsnitt. Ett av dessa är WhatFont som finns som en iOS-app och som ett webbläsartillägg, t.ex. Chrome för Firefox. MyFonts, Adobe Fonts och FontSqurrel gör det också möjligt att hitta ett typsnitt från en bild.

Adobe Fonts har också integrerat funktionen i Photoshop (här finns en video som visar hur man gör) och Adobe Capture (finns för iOS och Android).

Använda teckensnitt

När du väljer ett typsnitt kan det också vara bra att veta hur det redan har använts av andra. Många typsnittstillverkare har ett område på sin webbplats (eller blogg) som visar hur deras typsnitt har använts i verkliga projekt.

Domaine i användning av platsen för Klim-typgjuteriet
Domaine i bruk från platsen för Klim Type Foundry
GT Walsheim i hans från bloggen Grilli Type
GT Walsheim i bruk från bloggen Grilli Type

På webbplatsen Fonts in Use kan du se hur teckensnitt används inom olika områden, t.ex. musik, mode, mat, ekonomi och hälsa. Nedan följer två exempel.

På Fonts in Use användes Lydia, Harbour, Study och Walsheim i det visuella identitetsprojektet för puben Old Town.

Typsnitt i bruk signalerar användning av typsnitten Egyptienne, Publica Sans och Basic Sans för små språkguider.

Nu har du alla de mest användbara “tipsen” som hjälper dig att hitta rätt i teckensnittsvärlden. Njut av din sökning och ha kul!

Användbara länkar

4 typsnittsgjuterier som ofta erbjuder gratis och/eller mycket billiga typsnitt och/eller “betala vad du vill”:

4 typsnittsgjuterier som låter dig ladda ner demoversioner av typsnitt:

4 typsnittsgjuterier som ger 50% rabatt till studenter:

För en mer detaljerad lista över typsnittsgjuterier som erbjuder studentrabatter, se denna artikel av Indra Kupferschmid.

För mer information om typsnittsgjuterier – deras närvaro på Adobe Fonts eller Fonstand, om de har testversioner, om de tillhandahåller webbteckensnitt – hänvisar jag dig till denna detaljerade samling av designern Matthew Smith.

[1] Vi talade mer om teckensnitt i den här artikeln: Skapa tydlig grafik för tryck: Teckensnittet

[2] Det finns också dyrare typsnitt. Det enda typsnittet i Linetos Circular kostar cirka 160 euro.

[3] Teckensnitten på Google Fonts distribueras under SIL Open Font License, som tillåter kommersiell och icke-kommersiell användning.