Litografi: vad det är och hur den litografiska tryckprocessen fungerar

Litografi: vad det är och hur den litografiska tryckprocessen fungerar

Redaktionen Redaktionen Publicerad den 10/25/2023

Vad är litografi?

Låt oss börja med att studera ordet, som härstammar från grekiskan och kommer från sammanslagningen av två termer: lithos, som betyder sten, och ghafhé, skrivande. Här avslöjas huvudpersonen: sten.

Den litografiska tryckprocessen utvecklades 1796 av Aloys Senefelder (Prag, 1771 – München, 1834). Tekniken användes flitigt (och används fortfarande) inom konstvärlden, eftersom den gör det möjligt att reproducera frihandsteckningar i flera exemplar, även i färg. Många konstnärer har skapat underbara litografier genom tiderna, för att bara nämna några: Georges Braque, Marc Chagall, Salvador Dalí, Francisco Goya, Paul Klee, Édouard Manet, Joan Miró, Edvard Munch och Pablo Picasso.

Men hur fungerar denna “kemiska” tryckprocess? Vi ser det nu

Inblick i den litografiska tryckprocessen

Principen bakom litografi är kemisk, den är enkel och den är känd av alla: vatten och oljiga eller feta ämnen stöter bort varandra. Med detta sagt kan man komma till kärnan i processen utan att gå vilse.

Litografisk sten är en kalksten som utvinns ur stenbrott i Solnhofen, Bayern, och som nästan helt består av kalciumkarbonat. Dess egenskaper? Den är mycket hållbar, har ett mycket fint korn och är superporös så att den lätt absorberar vatten. Den perfekta stenen för tryckning får inte ha några defekter, ytan måste vara extremt jämn och tjockleken måste vara minst 6 cm, för att minimera risken för brott. Skivan skärs i rektangulära sektioner, slätas ut och kanterna fasas.

LITOGRAFISK STEN FÖR BILDFRAMSTÄLLNING
LITOGRAFISK STEN FÖR BILDFRAMSTÄLLNING

Det du ser är en litografisk plåt. På dess yta görs teckningen med fett- eller hartshaltiga pennor, även kallade “tvålpennor”. Därefter beströs stenen med talk och fuktades med en lösning av ättiksyra och gummi arabicum: ättiksyran ger mer relief åt teckningen, gummi arabicum ökar stenens motståndskraft mot feta ämnen. Skivan tvättas sedan och färgas med en roller när den fortfarande är våt. Vid denna tidpunkt sker en kemisk reaktion: i de områden som inte har täckts av bläcket omvandlar syran kalciumkarbonatet i stenen till kalciumnitrat, som har en hydrofil egenskap. I det tecknade området, å andra sidan, behåller kalciumkarbonatet bläcket.

FÖRBEREDD STEN
Den förberedda litografiska stenen

Ett pappersark placeras sedan på plåten och pressas för att överföra teckningen. Detta resulterar i det första litografiska trycket, som kännetecknas av ett mycket exakt och skarpt streck. Denna process kan upprepas flera gånger, till och med hundratals gånger, genom att färga och fukta samma plåt.

Här kan du se resultatet. Detta är ett litografiskt verk av Benedetto Eredi (1750 – 1812), Jesus före korsfästelsen.

 OPERA LITOGRAFICA
Exempel på litografiskt arbete

Som vi redan har nämnt innebär litografi också reproduktion av färger (upp till 30 i samma verk), och denna aspekt har bidragit till att tekniken har spridits inte bara inom det konstnärliga området, utan också inom affischtryck och bokillustration. Kromolitografi, som det kallas, är en mycket arbetskrävande process: tänk på att för varje färg som ska ingå i verket måste en plåt förberedas med designen perfekt reproducerad. Det säger sig självt att ju fler färger det finns, desto längre blir processen.

FÄRGLITOGRAFI
Färglitografi

Hittills har vi talat om den ursprungliga litografiska tryckprocessen. Med tiden har dock ett antal justeringar gjorts av tekniken för att göra den mer praktisk och snabbare. Den största gäller den litografiska stenen, ett material som är opraktiskt att hantera, tungt och kan gå sönder. Därför ersätts stenen nu av zink- och aluminiumplåtar, två material som garanterar ett perfekt resultat. I enlighet med traditionen lånar tekniken sitt namn från det material som används, så vi kommer att tala om zinkografi, på zink, och algrafi, på aluminium.

Vill du fortsätta att bläddra? Gå då till avsnittet Pressplanet på vår blogg, där hittar du många fler artiklar som fördjupar sig i pressens historia och nutid. Trevlig läsning!