Vykortets historia

Vykortets historia

Anabel Herrera Publicerad den 12/13/2023

“Vykortsvansinnet”, som den dåvarande pressen kallade det, ledde inte bara till att samhället började avbilda landskap, porträtt, utställningar, kungabesök, humoristiska scener eller till och med aktuella händelser, utan också till att man började samla på dessa kartongbitar. År 1897 grundades därför World Association Kosmopolit i Nürnberg, en klubb för vykortssamlare som var aktiv fram till första världskriget och som på sin höjd hade mer än 15.000 medlemmar bara i Tyskland.

Idag återfinner tusentals människor över hela världen den ursprungliga andan i denna form av kommunikation med så kallad “postcrossing” eller vykortskedjor. Funktionen är densamma som förr, med skillnaden att Internet nu används för att sammanföra vykortsentusiaster.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Correspondenz-Karte.jpg

Syftet med de första vykorten var egentligen inget annat än att minska kostnaderna. Tidigare samma år hade den österrikiske ekonomen Emanuel Herrmann lämnat in ett förslag till handelsministern om att införa detta nya korrespondenssätt, vilket också publicerades i tidningen “Neue Freie Presse”. Tanken var att skicka små kort med korta texter, till exempel meddelanden, önskningar eller hälsningar, till ett överkomligt pris. De skulle skickas utan kuvert, med frimärket redan tryckt, adressen skulle skrivas på ena sidan och meddelandet på den andra. På grund av sin användarvänlighet skulle de ha öppnat en marknad även bland människor med en grundläggande läskunnighet. Förslaget välkomnades av Adolf Maly, chef för Wiens post- och telegrafverk, som snabbt godkände att vykort skickades med post.

Vykort korsar gränser

Idag är det allmänt erkänt att Herrmann delar äran med Heinrich von Stephan, postmästare i det tyska kejsardömet. Vid en internationell postkonferens 1865 talade tjänstemannen om införandet av “postblatt”, något i stil med “öppet brev”, i form av ett checkhäfte, som ett mycket billigare och mer praktiskt kommunikationssätt än, enligt hans åsikt, de nu föråldrade breven. Idén följdes dock inte upp. Precis som det privata vykortet, dvs. inte utgivet av staten, från det nordamerikanska företaget H.L. Lipman, som hade haft patentet sedan 1861 men tvingades sluta trycka det på grund av inbördeskrigets utbrott.

https://en.wikipedia.org/wiki/John_P._Charlton#/media/File:Lipmancard.jpg

Det nya mediet blev omedelbart populärt och antalet vykortstryckare växte snabbt över hela världen, från Chile till Japan. År 1874 hölls dessutom den första kongressen för General Postal Union i Bern, föregångaren till Världspostföreningen, ett FN-organ med uppgift att främja internationellt samarbete i postfrågor. Det var så brev och vykort började korsa gränser utan att behöva anpassa sig till lagar och tariffer i varje enskilt land.

Vykortens födelse

Inget av dessa tidiga vykort innehöll illustrationer eller foton, men man började snart se deras potential. Även om det är svårt att definiera exakt är 1893 ofta det år då vykort började marknadsföras för försäljning till allmänheten under världsutställningen i Chicago.

http://www.chicagopostcardmuseum.org/19th_century_rotunda_1893_worlds_columbian_exposition.html

Vykortsboomen var direkt kopplad till de första decennierna av massturism. Resenärer ville dela med sig av bilder på de platser och monument de besökte. Ett av de tidigaste exemplen är från prins Edward av Yorks föräldrar, som skickade honom en souvenir av Eiffeltornet i Paris 1896.

https://www.rct.uk/collection/2118593/postcard-of-paris

Under samma år gjorde fotografin sitt intåg i vykortsbranschen, ett fenomen som fick sin fulla utbredning när det brittiska postverket 1902 tillät att meddelanden skrevs på halva den sida som normalt var reserverad för adressen. På så sätt kunde den lediga baksidan fyllas med en bild.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plymouth,_The_Drake_Statue;_The_Hoe._786_(NBY_420821).jpg

Hobbyen att samla vykort

“Vykortsvansinnet”, som den dåvarande pressen kallade det, ledde inte bara till att samhället började avbilda landskap, porträtt, utställningar, kungabesök, humoristiska scener eller till och med aktuella händelser, utan också till att man började samla på dessa kartongbitar. År 1897 grundades därför World Association Kosmopolit i Nürnberg, en klubb för vykortssamlare som var aktiv fram till första världskriget och som på sin höjd hade mer än 15.000 medlemmar bara i Tyskland.

Idag återfinner tusentals människor över hela världen den ursprungliga andan i denna form av kommunikation med så kallad “postcrossing” eller vykortskedjor. Funktionen är densamma som förr, med skillnaden att Internet nu används för att sammanföra vykortsentusiaster.