Star

“En fascinerande himlakropp som strålar av egen kraft och genererar stark energi som lyser upp himlavalvet”

VILLKOR


ANTAL BESTÄLLNINGAR PER ÅR
KÖPBELOPP PER ÅR

Till kategorin hör de kunder som mellan 1/1-2017 och 31/12-2017 har gjort minst 20 beställningar till ett värde av minst 10 000 € (netto borträknat annullerade beställningar och moms).

EXKLUSIVA FÖRMÅNER


USERHUB

- Prioriterad support via telefon och e-post: via en personlig kod och en operatör som pratar ditt språk, får du omedelbart hjälp och svar på dina frågor
- Call me now: exklusiv tjänst som erbjuder dig att bli uppringd på önskat nummer

Kampanjer

1 månatlig kampanj gällande 1 produkt och 5 bearbetningar.

Förhandsvisningar

varje månad får du förhandsvisningar av lanseringar av nya produkter och format som publiceras på vår webbsida;

Produkter

varje kvartal erbjuder vi dig våra provpaket för 1 € med fri frakt:

1 st provpaket förpackningar
1 st provpaket småformat
1 st provpaket storformat
1 st provpaket shoppingpåsar
1 st färgprover för tryck på småformat
1 st färgprover för tryck på styva underlag
1 st provpaket Roll to Roll

Red Giant

“En stjärna som expanderar sin yta tills den når ett nytt stadie: Red Star.”

VILLKOR


ANTAL BESTÄLLNINGAR PER ÅR
KÖPBELOPP PER ÅR

Till kategorin hör de kunder som mellan 1/1-2017 och 31/12-2017 har gjort minst 20 beställningar till ett värde av minst 30 000 € (netto borträknat annullerade beställningar och moms).

EXKLUSIVA FÖRMÅNER


USERHUB

- Prioriterad support via telefon och e-post: via en personlig kod och en operatör som pratar ditt språk, får du omedelbart hjälp och svar på dina frågor
- Call me now: exklusiv tjänst som erbjuder dig att bli uppringd på önskat nummer

Kampanjer

2 månatliga kampanjer gällande 2 produkter och max 5 bearbetningar vardera.

Förhandsvisningar

varje månad får du förhandsvisningar av lanseringar av nya produkter och format som publiceras på vår webbsida;

Produkter

varje kvartal erbjuder vi dig våra provpaket för 1 € med fri frakt:

3 st provpaket förpackningar
3 st provpaket småformat
3 st provpaket storformat
3 st provpaket shoppingpåsar
3 st färgprover för tryck på småformat
3 st färgprover för tryck på styva underlag
3 st provpaket Roll to Roll

Supernova

“Ett skådespel vars ljussken sprider sig över en hel galax: Supernovan har en makalös och majestätisk energi.”

VILLKOR


ANTAL BESTÄLLNINGAR PER ÅR
KÖPBELOPP PER ÅR

Till kategorin hör de kunder som mellan 1/1-2017 och 31/12-2017 har gjort minst 20 beställningar till ett värde av minst 50 000 € (netto borträknat annullerade beställningar och moms).

EXKLUSIVA FÖRMÅNER


USERHUB

- Prioriterad support via telefon och e-post: via en personlig kod och en operatör som pratar ditt språk, får du omedelbart hjälp och svar på dina frågor
- Call me now: exklusiv tjänst som erbjuder dig att bli uppringd på önskat nummer

Kampanjer

2 månatliga kampanjer gällande 2 produkter eller kategorier och max 10 bearbetningar vardera.

Förhandsvisningar

varje månad får du förhandsvisningar av lanseringar av nya produkter och format som publiceras på vår webbsida;

Produkter

varje kvartal erbjuder vi dig våra provpaket för 1 € med fri frakt:

5 st provpaket småformat
5 ex. av provpaketet småformat
5 st provpaket storformat
5 st provpaket shoppingpåsar
5 st färgprover för tryck på småformat
5 st färgprover för tryck på styva underlag
5 st provpaket Roll to Roll

Villkor

A. DEFINITIONER

"Aktiv medlem"
är en kund som tillhör någon av de tre nivåer som anges i STARWAYS programbeskrivning.

"Inaktiv medlem"
är en kund som inte längre tillhör någon av de tre nivåer som anges i STARWAYS programbeskrivning.

"Årligt medlemskap"
definierar den period under vilken kunden kan utnyttja STARWAY-programmet, närmare bestämt från den 1 januari-31 december varje kalenderår. I slutet av varje kalenderår, uppdateras eller förnyas medlemskapsnivån för alla aktiva medlemmar.

"Kund"
är samtliga bolag, företag, föreningar eller privatpersoner registrerade på Pixartprintings webbplats och som genomfört köp via webbplatsen.

B. STARWAY-PROGRAMMETS SYFTE

STARWAY är ett lojalitetsprogram skapat av Pixartprinting S.p.A., A Cimpress company (“Pixartprinting”),  för de kunder som uppfyller deltagarvillkoren för de olika programnivåerna, enligt specifikationer som följer.

Deltagande i programmet STARWAY, som ger tillgång till ett stort antal förmåner, tjänster och erbjudanden, är helt gratis.

C. REGISTRERING OCH AVSLUTANDE AV MEDLEMSSKAP

Medlemsregistreringen för STARWAY-programmet utförs av Pixartprinting.

Vid registreringen placeras kunden i en av STARWAYS tre programnivåer: (i) Star, (ii) Red Giant, och (iii) Supernova.

När kunden sedan accepterat dessa Programvillkor, tilldelas denne ett Årsmedlemskap samt statusen "Aktiv medlem". Denna tilldelning görs via ett e-postmeddelande. För att aktivera sig som medlem i STARWAY-programmet, följer kunden instruktionerna i e-postmeddelandet. 

Multipla medlemskap är inte tillåtet. Varje tilldelning sker individuellt och är knuten till en kod för varje enskild kund. Koden får inte utnyttjas av andra kunder.

Medlemskapet i STARWAY-programmet förblir aktivt under maximalt 12 månader. De nya tilldelningarna för nästkommande perioder bestäms av Pixartprinting i början av varje kalenderår.

"Aktiva medlemmar" som vill avsluta sitt medlemskap i STARWAY-programmet skickar ett e-postmeddelande till Pixartprinting på följande adress [info.it@pixartprinting.com]. Därefter upphör samtliga förmåner och privilegier knutna till STARWAY-programmet.

Pixartprinting kan när som helst avsluta medlemskapet i STARWAY-programmet, grundat på överträdelse av dessa villkor eller uppträdande som anses otillbörligt eller bedrägligt, vilket resulterar i att statusen "Aktiv medlem" avaktiveras, samt att samtliga förmåner och privilegier knutna till STARWAY-programmet upphör med omedelbar verkan.

D. MEDLEMSKAPSNIVÅER I STARWAY-PROGRAMMET

STARWAY-programmet erbjuder tre medlemsnivåer/-kategorier: (i) Star, (ii) Red Giant e (iii) Supernova.

Star är programmets första inträdesnivå; Red Giant är programmets andra nivå och Supernova är den tredje och sista programnivån.

De förutsättningar som krävs för tillträde till en av de tre nivåerna grundas på föregående års "antal beställningar" samt totala "köpbelopp" (minus eventuella annullerade beställningar och skatter (moms)). Tillträde till STARWAY-programmet och en av medlemskapsnivåerna grundas på följande kriterier:

Översiktstabell:

NIVÅBESTÄLLNINGAR PER ÅRKÖPBELOPP PER ÅR
Star 20 10 000 €
Red Giant 20 30 000 €
Supernova 20 50 000 €

Beskrivning:

STAR
Till kategorin hör de kunder som mellan 1/1-2017 och 31/12-2017 har gjort minst 20 beställningar till ett värde av minst 10 000 € (netto borträknat annullerade beställningar och moms).
Båda villkoren är obligatoriska och kumulativa för programdeltagande.

Red Giant
Till kategorin hör de kunder som mellan 1/1-2017 och 31/12-2017 har gjort minst 20 beställningar till ett värde av minst 30 000 € (netto borträknat annullerade beställningar och moms).
Båda villkoren är obligatoriska och kumulativa för programdeltagande.

Supernova
Till kategorin hör de kunder som mellan 1/1-2017 och 31/12-2017 har gjort minst 20 beställningar till ett värde av minst 50 000 € (netto borträknat annullerade beställningar och moms).
Båda villkoren är obligatoriska och kumulativa för programdeltagande.

Den angivna tidsramen sammanfaller med kalenderåret, det vill säga från den 1 januari till den 31 december året föregående tilldelningen. För 2018 är referensperioden från 1 januari 2017 till den 31 december 2017.

"Årets köpbelopp" avser nettobelopp borträknat alla annullerade bearbetningar (som inte erlagts betalning) samt alla icke skickade bearbetningar; borträknat är även alla skatter (moms).

Efter beviljande av status som "aktiv medlem" i en av de tre nivåerna av medlemskap angivna i tabellen ovan, kommer samtliga kampanjer för aktuell STARWAY-nivå att aktiveras.

I januari varje år skickar Pixartprinting ut ett meddelande angående uppdatering av medlemsnivå ("välkomstmeddelande", "bekräftelse / förnyelse", "uppgradering / nedgradering av nivå" eller "avlägsnande från programmet"), baserat på sammanställd data från föregående kalenderår.

Medlemskapsnivån i STARWAY-programmet förblir giltig fram till kalenderårets slut (31 december).

Pixartprinting förbehåller sig rätten att när som helst ändra kriterierna för tilldelning av medlemsnivå.

E. FÖRMÅNER FÖR AKTIVA MEDLEMMAR

Aktiva medlemmar inom nivåerna "Star", "Red Giant" och "Supernova" kan dra nytta av STARWAY-programmets exklusiva privilegier och förmåner, oavsett nationalitet.

Information om gällande förmåner och privilegier meddelas månatligen av Pixartprinting genom ett e-postmeddelande samt på STARWAY-sidan på Pixartprintings webbplats.

Aktiva medlemmar har följande förmåner:

  • "UserHub": en exklusiv kundtjänst som erbjuds av Pixartprinting SpA (ett Cimpress-företag). Genom en personlig kod och en operatör som pratar den Aktiva medlemmens modersmål, får STARWAY-medlemmar förtur till Pixartprintings kundtjänst och förkortade väntetider.
  • Exklusiva förhandsvisningar av alla lanseringar av nya produkter och format som görs på Pixartprintings webbsida.
  • Månatligt/månatliga erbjudande/erbjudanden som gäller ett förutbestämt antal produkter och ett förutbestämt antal bearbetningar. Rabatten kommer att läggas till i offerten/förhandsvisningen under köpprocessen och aktiveras endast för inloggade Aktiva medlemmar.
  • Provpaketserbjudande: varje kvartal får aktiva medlemmar tillgång till ett eller flera provpaket för endast 1 € och med fri frakt.


NIVÅStarRed GiantSupernova
UserHub
(Dedikerad support via telefon och e-post)
Ja Ja Ja
Förhandsvisning av produktlanseringar Ja Ja Ja
Kampanjer Produkter: 1

Bearbetningar: 5 vardera.
Produkter: 2

Bearbetningar: 5 vardera.
Produkter: 2

Bearbetningar: 10 vardera.
Provpaket litet format (à 1 €) 1 kopia i kvartalet 3 kopior i kvartalet 5 kopior i kvartalet
Provpaket stort format (à 1 €) 1 kopia i kvartalet 3 kopior i kvartalet 5 kopior i kvartalet
Provpaket förpackningar (à 1 €) 1 kopia i kvartalet 3 kopior i kvartalet 5 kopior i kvartalet
Provpaket shoppingpåsar (à 1 €) 1 kopia i kvartalet 3 kopior i kvartalet 5 kopior i kvartalet
Provpaket Roll to Roll (à 1 €) 1 kopia i kvartalet 3 kopior i kvartalet 5 kopior i kvartalet
Färggudie för tryck på småformat (à 1 €) 1 kopia i kvartalet 3 kopior i kvartalet 5 kopior i kvartalet
Färgguide för tryck på styva underlag (à 1 €) 1 kopia i kvartalet 3 kopior i kvartalet 5 kopior i kvartalet

F. ÄNDRINGAR OCH UPPDATERINGAR I STARWAY-PROGRAMMET SAMT SLUTBESTÄMMELSER

Samtliga tjänster och kampanjer knutna till STARWAY tillhandahålls av Pixartprinting S.p.A., A Cimpress company, i enlighet med de meddelanden som skickats och baseras på vad som anges från tid till annan i Villkoren som finns på STARWAY-sidan på Pixartprintings webbplats.

Pixartprinting förbehåller sig rätten att när som helst ändra och modifiera STARWAY-programmets struktur, villkoren för att delta i programmet, förmåner, erbjudanden och alla andra programegenskaper som beskrivs i dessa Villkor. Dessutom förbehåller Pixartprinting sig rätten att när som helst avsluta eller avbryta STARWAY-programmet, eftersom programmet är en gratis PR-tjänst som inte är föremål för några avtal knutna till enskilda beställningar eller någon annan avtalsbindning mellan Pixartprinting och dess kunder.

Pixartprinting kommer att informera "Aktiva medlemmar" om eventuella förändringar i STARWAY-programmets användningsvillkor. "Aktiva medlemmar" ombeds därför att med jämna mellanrum läsa igenom Villkoren på STARWAY-sidan på Pixartprinting webbplats, för att inte missa någon uppdatering/ändring. Genom att fortsätta att vara en "Aktiv medlem" i STARWAY-programmet anses man ha läst och förstått samtliga förändringar i Villkoren.

Erbjudanden, tjänster och kampanjer som erbjuds genom STARWAY-programmet kan inte kombineras med andra aktuella erbjudanden; endast det för kunden mest fördelaktiga erbjudandet kommer att gälla.

Förmåner och kampanjer knutna till STARWAY-programmet är inte förhandlingsbara och kan inte konverteras till kontanter eller kuponger eller tilldelas tredje part.

Vid tvivel på grund av avvikelser eller skillnader mellan dessa Villkor på italienska och översättningar till andra språk, ska den ursprungliga italienska versionen av Villkoren ha företräde i samtliga fall.

För frågor relaterade till STARWAY-programmet, ombeds Aktiva medlemmar kontakta Pixartprintings kundtjänst, och vid kontakt alltid uppge sin medlemskod.

Dessa villkor lyder under italiensk lag.
Tvist eller anspråk som härrör från privatperson eller företag som inte kan betecknas som "konsumenter", och varje tvist, kontrovers eller anspråk som härrör från tolkningen av detta kontrakt ska avgöras i domstolen i Venedig, Italien.

FAQ

PIXARTPRO

Vad är en PIXARTPRO rabattkupong?

PIXARTPRO rabattkupong är en rabattkupong som du får ta emot den första dagen i varje månad, om du nått upp till en av de fyra månatliga köpnivåerna.

HUR MAN GENERERAR PIXARTPRO RABATTKUPONG

Hur genereras PIXARTPRO rabattkupong?

Sista dagen i varje månad görs uträkningen för att fastställa beloppet för den slutliga månatliga köpsumman, utifrån vilken den eventuella rabattkupongen PIXARTPRO genereras (om beloppet når åtminstone den första nivån). För att beräkna månadens köpbelopp, adderas summorna för de bearbetningar som har betalats och skickats, och har leveransdatum i samma månad, netto efter rabatter eller andra rabattkuponger, moms, frakt- och emballeringskostnader. 

Exempel: Vid beräkningen av månadens köpbelopp, som slutligen eventuellt kommer att generera en PIXARTPRO rabattkupong att använda i juni, räknas endast nettobelopp, med avdrag för rabatter eller rabattkuponger, moms, frakt- och emballeringskostnader, för bearbetningar som betalats och skickats och har leveransdatum i maj.

När en viss månatlig köpnivå uppnås, som genererar en PIXARTPRO rabattkupong, absorberas och utesluts samtliga PIXARTPRO rabattkuponger för underliggande köpnivåer i sin helhet. När du uppnår en mellanliggande nivå, eller den högsta nivån, är du inte berättigad någon av rabattkupongerna för de underliggande nivåerna. Varje nivå genererar en slutgiltig månatlig rabattkupong, och utesluter därmed rabattkuponger för de lägre nivåerna.

Är det möjligt att addera ackumulerade belopp från olika konton för att nå upp till en PIXARTPRO rabattkupong?

Nej, det går inte att summera beloppen som ackumulerats på olika konton, även om de tillhör samma person eller företag. Det enda kontot för vilket PIXARTPRO kommer att vara aktiverat är det som har Starway aktiverat.

Var kan jag kontrollera hur mycket jag hittills har ackumulerat under månaden för beräkningen av PIXARTPRO rabattkupong?

På dina sidor, under PIXARTPRO, kan du alltid se det effektiva beloppet för slutförda bearbetningar och beloppet för pågående bearbetningar. Det effektiva beloppet är summan av nettobeloppen (exklsuive rabatter eller rabattkuponger, moms, frakt- och emballeringskostnader) för bearbetningar som skickats och har leveransdatum i innevarande månad. Från detta belopp genereras en eventuell rabattkupong. Beloppet för pågående bearbetningar avser summan av nettobeloppen (exklusive rabatter eller rabattkuponger, moms, frakt- och emballeringskostnader) för ännu inte levererade bearbetningar med leveransdatum i innevarande månad. Kom håg att rabattkupongerna endast beräknas utifrån det effetiva beloppet: det är därför viktigt att du fortsätter till betalning och laddar upp en korrekt fil så att bearbetningarna kan tryckas och levereras innan månadens slut.

Var kan jag se min beställnings förväntade leveransdatum?

Innan beställning

Vid val av produkt, innan du lägger den i vagnen, kan du välja leveransdatum.

När du väl lagt produkten i vagnen kan du, innan du bekräftar beställningen, se leveransdatumen för varje bearbetning.

Efter beställning

När du har laddat upp filen och genomfört betalningen, kan du se leveransdatum för varje bearbetning på dina sidor under “genomförda beställningar”, genom att klicka på beställningsnumret bredvid filstatus.

Var kan jag kontrollera om min beställning har skickats?

Pixartprinting skickar ett mejl till dig när beställningen skickas. Dessutom kan du, på dina sidor under “genomförda beställningar”, kontrollera om beställningen har skickats.

Vad händer om jag gör en beställning idag (t.ex. 28 mars), men produkterna får ett leveransdatum i nästkommande månad (t.ex. 2 april)?

Jag gör en beställning 28 mars med två olika bearbetningar: en bearbetning har förväntat leveransdatum den 30 mars, och den andra den 2 april. I detta fall kommer den första bearbetningen, om den skickats, att tas med i beräkningen för generering av PIXARTPRO rabattkupong som kan användas i april (om den första köpnivån uppnåtts), medan den andra bearbetningen kommer att räknas med vid genereringen av rabattkupongen att använda i maj (eftersom leveransdatum ligger i april).

HUR MAN ANVÄNDER PIXARTPRO RABATTKUPONG

Har PIXARTPRO rabattkupong någon giltighetstid? Vilken?

PIXARTPRO rabattkupong är giltig i en månad och går ut den sista dagen i den månad den genererats.

Om PIXARTPRO rabattkupong t.ex. genererats den 1 april, går den ut den 30 april.

Var kan jag se saldo för min PIXARTPRO rabattkupong och sammanställning av händelser?

På dina sidor, under rubriken PIXARTPRO, kan du se alla händelser knutna till PIXARTPRO rabattkupong och kontrollera månadens saldo.

Kan jag välja att inte utnyttja PIXARTPRO rabattkupong?

Under beställningsfasen kan du välja att inte utnyttja PIXARTPRO rabattkupong, för att sedan kunna använda den vid nästa beställning. Kom dock ihåg att använda den innan månaden är slut, innan den går ut.

Under beställningsfasen kan du välja att inte utnyttja PIXARTPRO rabattkupong, för att sedan kunna använda den vid nästa beställning. Kom dock ihåg att använda den innan månaden är slut, innan den går ut.

Nej, rabattkupongen appliceras på hela beställningen. Om du väljer att utnyttja rabattkupongen för en beställning, omfattar den obligatoriskt samtliga bearbetningar, och delas automatiskt upp så att alla bearbetningar inkluderas. Minsta belopp för varje bearbetning får dock inte underskrida 1 €.

Kan jag kombinera PIXARTPRO rabattkupong med andra rabatter?

Ja, du kan använda rabattkupongen PIXARTPRO på en beställning som innehåller bearbetningar med kampanjpriser.

Jag har nyligen bytt momsregistreringsnummer och på mitt förra konto hade jag ackumulerad PIXARTPRO-kredit, kan jag överföra den till mitt nya konto?

Det går tyvärr inte att addera och överföra ackumulerade belopp mellan olika momsregistreringsnummer, även om de tillhör samma person eller verksamhet.

Programmets teckningsvillkor 

Kostar det något att vara med i programmet?
Ingen medlemskapsavgift erfordras.
Vad är STARWAY-programmet?
STARWAY är ett strukturerat lojalitetsprogram som erbjuder exklusiv kundtjänst, riktade erbjudanden och förmåner till Pixartprintings mest lojala kunder. Information om medlemskapsvillkor hittar du i FAQ-sektionen under STARWAY-medlemskap. Övrig information hittar du under Användarvillkor.
Hur blir jag medlem i STARWAY?
Du kan endast blir medlem i STARWAY-programmet om du uppfyller kraven som fastställts av Pixartprinting, som baseras på en kombination av ett årligt antal beställningar samt ett årligt sammanlagt beställningsvärde: alla kunder som har gjort minst 20 beställningar till ett värde på 10 000 euro mellan 01/01/2018 och 31/12/2018. Programmedlemskap bekräftas genom e-postmeddelande och måste godkännas av kunden.
Kommer jag att få ett medlemskapskort?
Ditt medlemskap kommer att bekräftas efter att du mottagit ett årligt medlemskapskort giltigt för innevarande år, som kommer att skickas till dig via brev till din faktureringsadress.
Kan jag få ett ersättningskort om jag tappar bort mitt kort?
Du kan endast begära ett ersättningskort genom programmets medlemskapskonto, och genom att direkt kontakta vår kundtjänst: info.en@pixartprinting.com.
Behandlingstiden för ersättningskort är mellan 4-6 veckor.
Kan jag dela mina STARWAY-förmåner med andra?

Nej, medlemskap i STARWAY-programmet tilldelas personligen och till endast en kontoinnehavare. 
STARWAY-medlemskap kan inte överlåtas och kan endast användas av den person som tilldelats medlemskapet och är aktiv på sin medlemskapsnivå. 

Hur kan jag kontrollera om jag fått STARWAY-medlemskap?
Du kommer att få ett e-postmeddelande när du blivit medlem i STARWAY-programmet. Detta meddelande innehåller en personlig STARWAY-kod och information om din medlemskapsnivå.
Kan jag ha mer än ett medlemskap kopplat till ett och samma STARWAR-konto?
STARWAY-medlemskap tilldelas personligen med endast ett konto. Du kan inte ha mer än ett medlemskapskonto.
Har programmet en tidsfrist?
Programmet går ut 31/12/2018. Kort efter utgången kommer du att få ett e-postmeddelande med en statusuppdatering inför nästa kalenderår.
Kan jag när som helst avbryta mitt STARWAY-medlemskap?

Medlemskap kan när som helst återkallas av Pixartprinting för bedräglig eller felaktig användning av STARWAY-programmet, eller för att ha underlåtit att följa programmets allmänna villkor.
Om du vill avbryta ditt medlemskap i programmet före utgångsdatum, kommer Pixartprinting SpA att tillåta annullering vid vald tidpunkt.

STARWAY-medlemskap

Kan medlemsskap beviljas när som helst under innevarande år?
Nej. För 2018 års program kan alla de som varit medlemmar 2017 få förnyat medlemsskap. Den 31 december 2018 kommer medlemsstatus att uppdateras och nya medlemsskap kommer att beviljas.
När går mitt medlemsskap till en specifik STARWAY-programnivå ut?
Star, Red Giant, eller Supernova-medelemsskap är giltiga från dagen för nivåtillträde till och med sista dagen på kalenderåret (31 december innevarande år).
Hur kan jag utnyttja de erbjudanden som gäller för min STARWAY-medlemskapsnivå?
Alla aktiva medlemmar kommer att få månatliga e-postmeddelanden månadens samtliga erbjudanden. Dessa STARWAY-erbjudanden finns även i STARWAY-sektionen på Pixartprintings webbsida. Aktivering av dessa erbjudanden görs automatiskt när en aktiv medlem loggar in på sitt konto.
Vad är UserHub?
UserHub kundtjänst är en exklusiv kundtjänstkanal inom Pixartprinting SpA. Med hjälp av en personlig kod kan du ringa det specifika nummer du får av oss och prata med en operatör på ditt eget språk. Du får tillgång till alla våra kundtjänstkanaler, med förtur jämfört med normala väntetider. Du kan även, via dina sidor, välja att bli uppringd genom att använda alternativet CALL ME NOW.
Vad är CALL ME NOW?
En exklusiv tjänst från UserHub kundtjänst: Vårt hängivna team ringer upp dig inom kort. Genom att logga in på ditt Pixartprinting-konto kan du hitta en tillägnad sida där du kan ange ditt telefonnummer.
Hur är STARWAY-programmet strukturerat?
Det finns 3 medlemsskapsnivåer - Star, Red Giant och Supernova.
Star är den första, och inträdesnivån för programmet; Red Giant är andra nivån och Supernova är den tredje och högsta nivån i programmet. 
Medlemsskapsnivå fastställs baserat på antal årliga ordrar samt sammanlagt ordervärde. 

Vilka är kraven för att uppnå programmets tre olika nivåer?
Kraven för varje nivå är enligt följande:

- Star: Kunder som uppnått minst 20 ordrar med ett sammanlagt värde på över 10 000 euro (nettovärde exklusive avbeställda ordrar och moms) mellan 1/1-2018 - 31/12-2018. Båda kraven måste uppfyllas.

- Red Giant: Kunder som uppnått minst 20 ordrar med ett sammanlagt värde på över 30 000 euro (nettovärde exklusive avbeställda ordrar och moms) mellan 1/1-2018 - 31/12-2018. Båda kraven måste uppfyllas.

- Supernova: Kunder som uppnått minst 20 ordrar med ett sammanlagt värde på över 50 000 euro (nettovärde exklusive avbeställda ordrar och moms) mellan 1/1-2018 - 31/12-2018. Båda kraven måste uppfyllas.

Sammafattning i tabell:

NivåÅrliga ordrarÅrligt ordervärde
Star2010 000 Euro
Red Giant2030 000 Euro
Supernova2050 000 Euro
När börjar och slutar STARWAY-programmet?
För 2018 börjar STARWAY den 5 Januari och slutar den 31 december 2018. Baserat på 2018 års resultat kommer kunderna att få meddelande angående STARWAY-medlemsskapsstatus för kalenderåret 2019.
Kan jag själv gå med i STARWAY-programmet?
Medlemsskap beviljas endast av Pixartprinting och baseras på fastställda villkor. Samtliga medlemsskap beviljas i enlighet med programmets Regler och villkor. Alla aktiva medlemmar kommer att informeras via e-post i maj 2018 angående programmets startdatum.
Hur använder jag mig av den prioriterande telefonbaserade kundtjänsten?
Du kommer att få ett e-postmeddelande med ett telefonnummer till kundtjänstavdelningen tillsammans med en personlig prioritetskod som du ska ange vid samtal. Koden gör att du automatiskt kommer att prioriteras av vårt hängvina kundtjänstteam.
Hur får jag hjälp via den prioriterande e-postbaserade kundtjänsten?
Skicka ett e-postmeddelande med det e-postkonto du angav vid registreringen. Ditt e-postmeddelande kommer automatiskt att prioriteras.
How do I recover my username and password?
För att återfå ditt lösenord, klicka på LOGIN längst upp på sidan > “Glömt ditt lösenord?” och ange den e-postadress du angav vid registreringen. Inom några få minuter kommer du att få ett e-postmeddelande med den efterfrågade informationen; kontrollera så att meddelandet inte hamnat skräppostmappen.
Hur ofta kommer jag att få uppdateringar som rör programmet?
Du kommer att få månatliga uppdateringar kopplade till kampanjerbjudanden riktade direkt till dig, tillsammans med en sammanfattning av alla de exklusiva förmåner du kan utnyttja på din medlemskapsnivå.
Hur kan jag kontrollera medlemsskapet online?
Inom kort kommer du att kunna logga in på ditt konto på Pixartprintings webbsida och verifiera din satus på dina sidor.

Förmåner och erbjudanden 

Vilka erbjudanden innefattar Star-nivån?
För Star-nivån gäller 1 månatligt erbjudande på 1 produkt som kan användas för upp till 5 tryck.
Vilka förmåner innefattar Star-nivån?

Förmånerna som gäller för Star-nivån innefattar:

1. UserHub (kundtjänst via telefon eller e-post) är en exklusiv kundtjänstservice: Med hjälp av en personlig kod får du prata med en operatör på ditt eget språk och få snabb hjälp och snabba lösningar på dina problem.
Med Call me Now-funktionen kan du bli uppringd på valfritt nummer genom att logga in på ditt konto.

2. Varje månad kommer du att få tjvukika på våra nya produktlanseringar och nya format.

Vilka erbjudanden gäller för Red Giant-nivån?
För Red Giant-medlemsskap gäller 2 månatliga erbjudanden på 2 produkter som kan användas för upp till 5 tryck för varje.
Vilka förmåner innefattar Red Giant-nivån?
Förmånerna som gäller för Red Giant-nivån innefattar:

1. UserHub (kundtjänst via telefon eller e-post) är en exklusiv kundtjänstservice: Med hjälp av en personlig kod får du prata med en operatör på ditt eget språk och få snabb hjälp och snabba lösningar på dina problem.
Med Call me Now-funktionen kan du bli uppringd på valfritt nummer genom att logga in på ditt konto.

2. Varje månad kommer du att få tjvukika på våra nya produktlanseringar och nya format.
Vilka erbjudanden innefattar Supernova-nivån?
För Supernova-nivån gäller 2 månatliga erbjudanden på 2 produkter som kan användas för upp till 10 tryck på varje.
Vilka förmåner innefattar Supernova-nivån?

Förmånerna som gäller för Supernova-nivån innefattar:

1. UserHub (kundtjänst via telefon eller e-post) är en exklusiv kundtjänstservice: Med hjälp av en personlig kod får du prata med en operatör på ditt eget språk och få snabb hjälp och snabba lösningar på dina problem.
Med Call me Now-funktionen kan du bli uppringd på valfritt nummer genom att logga in på ditt konto.

2. Varje månad kommer du att få tjvukika på våra nya produktlanseringar och nya format.

Starway är vårt lojalitetsprogram, skapat för att belöna våra bästa kunder, som litar på oss och anförtror sin verksamhet till vår kreativa och högkvalitativa trycktjänst.
PIXARTPRO
Varje månad ger vi tillbaka en del av det du spenderar.
Det är enkelt! Spendera minst 1 € under loppet av en månad och vi belönar dig med en rabattkupong att använda nästkommande månad.
Rabattkupong
2,5%
om du spenderar
1 - 499 €
Rabattkupong
5%
om du spenderar
500 - 1.499 €
Rabattkupong
7,5%
om du spenderar
1.500 - 4.999 €
Rabattkupong
10%
om du spenderar
5.000 € +
MER DETALJER >
PRIVILEGIERNA
Vi stöttar dig med en rad riktade tjänster och exklusiva kampanjer för att hjälpa ditt företag att växa.
pixartpro
PIXARTPRO
Automatisk tillgång till Pixartpro: varje månad ger vi tillbaka en del av det du spenderar.
assistenza
USERHUB
Du får förtur till vår kundtjänst och slipper väntetid.
call_me
CALL ME NOW
För att direkt bli återuppringd av vår dedikerade kundtjänst.
promozioni
RIKTADE KAMPANJER
Varje månad får du exklusiva erbjudanden på våra produkter.
opportunita
ALLA VÅRA
PROVPAKET

Alltid gratis för dig på vår webbsida.
anteprime
RESERVERADE FÖRHANDSVISNINGAR
Du får tjuvkika på nyheterna i vår katalog, före alla andra.
NIVÅERNA
Starway utgörs av tre nivåer. Ta reda på hur du når dem.
Star
STAR
Köpbelopp per år
Minst 10.000€

Antal årliga beställningar
Minst 20
MER DETALJER >
Red Giant
RED GIANT
Köpbelopp per år
Minst 30.000€

Antal årliga beställningar
Minst 20
MER DETALJER >
Supernova
SUPERNOVA
Köpbelopp per år
Minst 50.000€

Antal årliga beställningar
Minst 20
MER DETALJER >
JÄMFÖRELSE

VILLKOR

StarRed GiantSupernova
ANTAL BESTÄLLNINGAR PER ÅR > 20 > 20 > 20
KÖPBELOPP PER ÅR > 10 000 € > 30 000 € > 50 000 €


FÖRMÅNER

StarRed GiantSupernova
MÅNATLIGA ERBJUDANDEN 1 produkt
x 5 bearbetningar
2 produkter
x 5 bearbetningar
2 produkter
x 10 bearbetningar
Provpaket för 1 € 1 st vardera
var tredje månad
3 st vardera
var tredje månad
5 st vardera
var tredje månad
Support UserHub UserHub UserHub
FÖRHANDSVISNINGAR
Villkor >
FAQ >