Star

Villkor


Antal beställningar per år
Köpbelopp per år

För medlemskap i programmet 2025 på nivån Star hör de kunder som mellan 1/1/2024 och 31/12/2024 har genomfört minst 20 beställningar till ett värde på minst 10 000 euro (netto exklusive annullerade beställningar och moms).

PRIVILEGIERNA


PREMIUM SUPPORT

- Prioriterad support via telefon och e-post: via en personlig kod och en operatör som pratar ditt språk, får du omedelbart hjälp och svar på dina frågor
- Call me now: exklusiv tjänst som erbjuder dig att bli uppringd på önskat nummer

Kampanjer

1 månatlig kampanj gällande 1 produkt och 5 bearbetningar.

Förhandsvisningar

varje månad får du förhandsvisningar av lanseringar av nya produkter och format som publiceras på vår webbsida;

Produkter

varje kvartal erbjuder vi dig våra provpaket för 1 € med fri frakt:

1 st provpaket förpackningar
1 st provpaket shoppingpåsar
1 exemplar av provpaketet Reklambanderoller
1 exemplar av provpaketet Självhäftande PVC
1 exemplar av provpaketet Etiketter och klistermärken
1 exemplar av provpaketet Visitkort
1 exemplar av färgguiden Etiketter och klistermärken
1 exemplar av färgguiden Småformat
1 exemplar av färgguiden Styva underlag
1 exemplar av färgguiden Banderoller och mesh
1 exemplar av färgguiden Självhäftande PVC
1 exemplar av färgguiden Textilier

Red Giant

Villkor


Antal beställningar per år
Köpbelopp per år

För medlemskap i programmet 2025 på nivån Red Giant hör de kunder som mellan 1/1/2024 och 31/12/2024 har genomfört minst 20 beställningar till ett värde på minst 30 000 euro (netto exklusive annullerade beställningar och moms).

PRIVILEGIERNA


PREMIUM SUPPORT

- Prioriterad support via telefon och e-post: via en personlig kod och en operatör som pratar ditt språk, får du omedelbart hjälp och svar på dina frågor
- Call me now: exklusiv tjänst som erbjuder dig att bli uppringd på önskat nummer

Kampanjer

2 månatliga kampanjer gällande 2 produkter och max 5 bearbetningar vardera.

Förhandsvisningar

varje månad får du förhandsvisningar av lanseringar av nya produkter och format som publiceras på vår webbsida;

Produkter

varje kvartal erbjuder vi dig våra provpaket för 1 € med fri frakt:

3 st provpaket förpackningar
3 st provpaket shoppingpåsar
3 exemplar av provpaketet Reklambanderoller
3 exemplar av provpaketet Självhäftande PVC
3 exemplar av provpaketet Etiketter och klistermärken
3 exemplar av provpaketet Visitkort
3 exemplar av färgguiden Etiketter och klistermärken
3 exemplar av färgguiden Småformat
3 exemplar av färgguiden Styva underlag
3 exemplar av färgguiden Banderoller och mesh
3 exemplar av färgguiden Självhäftande PVC
3 exemplar av färgguiden Textilier

Supernova

Villkor


Antal beställningar per år
Köpbelopp per år

För medlemskap i programmet 2025 på nivån Supernova hör de kunder som mellan 1/1/2024 och 31/12/2024 har genomfört minst 20 beställningar till ett värde på minst 50 000 euro (netto exklusive annullerade beställningar och moms).

PRIVILEGIERNA


PREMIUM SUPPORT

- Prioriterad support via telefon och e-post: via en personlig kod och en operatör som pratar ditt språk, får du omedelbart hjälp och svar på dina frågor
- Call me now: exklusiv tjänst som erbjuder dig att bli uppringd på önskat nummer

Kampanjer

2 månatliga kampanjer gällande 2 produkter eller kategorier och max 10 bearbetningar vardera.

Förhandsvisningar

varje månad får du förhandsvisningar av lanseringar av nya produkter och format som publiceras på vår webbsida;

Produkter

varje kvartal erbjuder vi dig våra provpaket för 1 € med fri frakt:

5 st provpaket förpackningar
5 st provpaket shoppingpåsar
5 exemplar av provpaketet Reklambanderoller
5 exemplar av provpaketet Självhäftande PVC
5 exemplar av provpaketet Etiketter och klistermärken
5 exemplar av provpaketet Visitkort
5 exemplar av färgguiden Etiketter och klistermärken
5 exemplar av färgguiden Småformat
5 exemplar av färgguiden Styva underlag
5 exemplar av färgguiden Banderoller och mesh
5 exemplar av färgguiden Självhäftande PVC
5 exemplar av färgguiden Textilier

Villkor

A. DEFINITIONER

Dessa regler och villkor (”Villkor för Starway”) reglerar medlemskapen och hanteringen av lojalitetsprogrammet ”STARWAY”, privat aktiebolag, under ledning och samordning av Cimpress plc, med huvudkontor på Via 1° Maggio 8, 30020 – Quarto d'Altino (VE), Italien, momsregistreringsnummer IT04061550275, skattenummer 04061550275 (”Pixartprinting”) för bestämda kategorier av dess kunder som handlar via webbplatsen Pixartprinting ("Webbplatsen"). Dessa villkor för Starway påverkar inte konsumenternas rättigheter och handlingar enligt de lagar som är tillämpliga i det land där Klienten är folkbokförd eller har sin hemvist.

"Aktiv medlem"
är en kund som tillhör någon av de tre nivåer som anges i STARWAYS programbeskrivning.

"Inaktiv medlem"
är en kund som inte längre tillhör någon av de tre nivåer som anges i STARWAYS programbeskrivning.

"Årligt medlemskap"
definierar den period under vilken kunden kan utnyttja STARWAY-programmet, närmare bestämt från den 1 januari-31 december varje kalenderår. I slutet av varje kalenderår, uppdateras eller förnyas medlemskapsnivån för alla aktiva medlemmar.

"Kund"
är samtliga bolag, företag, föreningar eller privatpersoner registrerade på Pixartprintings webbplats och som genomfört köp via webbplatsen.

B. STARWAY-PROGRAMMETS SYFTE

STARWAY är ett lojalitetsprogram skapat av Pixartprinting S.p.A., privat aktiebolag, under ledning och samordning av Cimpress plc (“Pixartprinting”),  för de kunder som uppfyller deltagarvillkoren för de olika programnivåerna, enligt specifikationer som följer.

Deltagande i programmet STARWAY, som ger tillgång till ett stort antal förmåner, tjänster och erbjudanden, är helt gratis.

C. REGISTRERING OCH AVSLUTANDE AV MEDLEMSSKAP

Medlemskap i programmet STARWAY tilldelas direkt av Pixartprinting genom ett e-postmeddelande som skickas till Kunden. För att aktivera sitt medlemskap i programmet STARWAY måste Kunden godkänna Villkoren för Starway genom att följa förfarandet som anges i meddelandet från Pixartprinting. Efter godkännandet får Kunderna ett kort för Årligt Medlemskap och status ”Aktiv medlem”.


Vid registreringen placeras kunden i en av STARWAYS tre programnivåer: (i) Star, (ii) Red Giant, och (iii) Supernova.

Multipla medlemskap är inte tillåtet. Varje tilldelning sker individuellt och är knuten till en kod för varje enskild kund. Koden får inte utnyttjas av andra kunder.

Medlemskapet i STARWAY-programmet förblir aktivt under maximalt 12 månader. De nya tilldelningarna för nästkommande perioder bestäms av Pixartprinting i början av varje kalenderår.

"Aktiva medlemmar" som vill avsluta sitt medlemskap i STARWAY-programmet skickar ett e-postmeddelande till Pixartprinting på följande adress [support@pixartprinting.com]. Därefter upphör samtliga förmåner och privilegier knutna till STARWAY-programmet.

Pixartprinting kan när som helst avsluta medlemskapet i STARWAY-programmet, grundat på överträdelse av dessa villkor eller uppträdande som anses otillbörligt eller bedrägligt, vilket resulterar i att statusen Aktiv medlem avaktiveras, samt att samtliga förmåner och privilegier knutna till STARWAY-programmet upphör med omedelbar verkan.

D. MEDLEMSKAPSNIVÅER I STARWAY-PROGRAMMET

STARWAY-programmet erbjuder tre medlemsnivåer/-kategorier: (i) Star, (ii) Red Giant e (iii) Supernova.

Star är programmets första inträdesnivå; Red Giant är programmets andra nivå och Supernova är den tredje och sista programnivån.

De förutsättningar som krävs för tillträde till en av de tre nivåerna grundas på föregående års "antal beställningar" samt totala "köpbelopp" (minus eventuella annullerade beställningar och skatter (moms)). Tillträde till STARWAY-programmet och en av medlemskapsnivåerna grundas på följande kriterier:

Översiktstabell:

NIVÅ BESTÄLLNINGAR PER ÅR KÖPBELOPP PER ÅR
Star >20 >10 000 €
Red Giant >20 >30 000 €
Supernova >20 >50 000 €


Beskrivning:

STAR
Till kategorin hör de kunder som mellan 1/1-2023 och 31/12-2023 har gjort minst 20 beställningar till ett värde av minst 10 000 € (netto borträknat annullerade beställningar och moms).
Båda villkoren är obligatoriska och kumulativa för programdeltagande.

Red Giant
Till kategorin hör de kunder som mellan 1/1-2023 och 31/12-2023 har gjort minst 20 beställningar till ett värde av minst 30 000 € (netto borträknat annullerade beställningar och moms).
Båda villkoren är obligatoriska och kumulativa för programdeltagande.

Supernova
Till kategorin hör de kunder som mellan 1/1-2023 och 31/12-2023 har gjort minst 20 beställningar till ett värde av minst 50 000 € (netto borträknat annullerade beställningar och moms).
Båda villkoren är obligatoriska och kumulativa för programdeltagande.

Den angivna tidsramen sammanfaller med kalenderåret, det vill säga från den 1 januari till den 31 december året föregående tilldelningen. För 2024 är referensperioden från 1 januari 2023 till den 31 december 2023.

"Årets köpbelopp" avser nettobelopp borträknat alla annullerade bearbetningar (som inte erlagts betalning) samt alla icke skickade bearbetningar; borträknat är även alla skatter (moms).

I januari varje år skickar Pixartprinting ut ett e-postmeddelande till Kunden angående uppdatering av medlemsnivån ("Välkomstmeddelande", "Bekräftelse / Förnyelse", "Uppgradering / Nedgradering av nivå" eller "Uppsägning från programmet"), baserat på sammanställd data från föregående kalenderår. Efter att medlemmar har underrättats om bekräftelse, statusändring eller uppsägning och programmet har börjat för det nya året, utfärdas nya kort inom fyra till sex veckor.

Pixartprinting förbehåller sig rätten att när som helst ändra kriterierna för tilldelning av medlemsnivå.

E. FÖRMÅNER FÖR AKTIVA MEDLEMMAR

Aktiva medlemmar inom nivåerna "Star", "Red Giant" och "Supernova" kan dra nytta av STARWAY-programmets exklusiva privilegier och förmåner, oavsett nationalitet.

Information om gällande förmåner och privilegier meddelas månatligen av Pixartprinting genom ett e-postmeddelande samt på STARWAY-sidan på Pixartprintings webbplats.

Aktiva medlemmar har följande förmåner:

  • "UserHub": en exklusiv kundtjänst som erbjuds av Pixartprinting SpA. Genom en personlig kod och en operatör som pratar den Aktiva medlemmens modersmål, får STARWAY-medlemmar förtur till Pixartprintings kundtjänst och förkortade väntetider.
  • Exklusiva förhandsvisningar av alla lanseringar av nya produkter och format som görs på Pixartprintings webbsida.
  • Månatligt/månatliga erbjudande/erbjudanden som gäller ett förutbestämt antal produkter och ett förutbestämt antal bearbetningar. Rabatten kommer att läggas till i offerten/förhandsvisningen under köpprocessen och aktiveras endast för inloggade Aktiva medlemmar.
  • Provpaketserbjudande: varje kvartal får aktiva medlemmar tillgång till ett eller flera provpaket för endast 1 € och med fri frakt.NIVÅ Star Red Giant Supernova
Premium Support
(Dedikerad support via telefon och e-post)
Ja Ja Ja
Förhandsvisning av produktlanseringar Ja Ja Ja
Kampanjer Produkter: 1

Bearbetningar: 5 vardera.
Produkter: 2

Bearbetningar: 5 vardera.
Produkter: 2

Bearbetningar: 10 vardera.
Provpaket förpackningar (à 1 €) 1 kopia i kvartalet 3 kopior i kvartalet 5 kopior i kvartalet
Provpaket shoppingpåsar (à 1 €) 1 kopia i kvartalet 3 kopior i kvartalet 5 kopior i kvartalet
Provpaket reklambanderoller (à 1 €) 1 kopia i kvartalet 3 kopior i kvartalet 5 kopior i kvartalet
Provpaket självhäftande PVC (à 1 €) 1 kopia i kvartalet 3 kopior i kvartalet 5 kopior i kvartalet
Provpaket etiketter och klistermärken (à 1 €) 1 kopia i kvartalet 3 kopior i kvartalet 5 kopior i kvartalet
Provpaket för visitkort (à 1 €) 1 kopia i kvartalet 3 kopior i kvartalet 5 kopior i kvartalet
Färgguide för etiketter och klistermärken (à 1 €) 1 kopia i kvartalet 3 kopior i kvartalet 5 kopior i kvartalet
Färgguide småformat (à 1 €) 1 kopia i kvartalet 3 kopior i kvartalet 5 kopior i kvartalet
Färgguide styva underlag (à 1 €) 1 kopia i kvartalet 3 kopior i kvartalet 5 kopior i kvartalet
Färgguide banderoller och mesh (à 1 €) 1 kopia i kvartalet 3 kopior i kvartalet 5 kopior i kvartalet
Färgguide självhäftande PVC (à 1 €) 1 kopia i kvartalet 3 kopior i kvartalet 5 kopior i kvartalet
Färgguide textilier (à 1 €) 1 kopia i kvartalet 3 kopior i kvartalet 5 kopior i kvartalet

F. ÄNDRINGAR OCH UPPDATERINGAR I STARWAY-PROGRAMMET SAMT SLUTBESTÄMMELSER

Samtliga tjänster och kampanjer knutna till STARWAY tillhandahålls av Pixartprinting S.p.A., A Cimpress company, i enlighet med de meddelanden som skickats och baseras på vad som anges från tid till annan i Villkoren som finns på STARWAY-sidan på Pixartprintings webbplats.

Pixartprinting förbehåller sig rätten att när som helst ändra och modifiera STARWAY-programmets struktur, villkoren för att delta i programmet, förmåner, erbjudanden och alla andra programegenskaper som beskrivs i dessa Villkor. Dessutom förbehåller Pixartprinting sig rätten att när som helst avsluta eller avbryta STARWAY-programmet, eftersom programmet är en gratis PR-tjänst som inte är föremål för några avtal knutna till enskilda beställningar eller någon annan avtalsbindning mellan Pixartprinting och dess kunder.

Pixartprinting kommer att informera "Aktiva medlemmar" om eventuella förändringar i STARWAY-programmets användningsvillkor. "Aktiva medlemmar" ombeds därför att med jämna mellanrum läsa igenom Villkoren på STARWAY-sidan på Pixartprinting webbplats, för att inte missa någon uppdatering/ändring. Genom att fortsätta att vara en "Aktiv medlem" i STARWAY-programmet anses man ha läst och förstått samtliga förändringar i Villkoren.

Erbjudanden, tjänster och kampanjer som erbjuds genom STARWAY-programmet kan inte kombineras med andra aktuella erbjudanden; endast det för kunden mest fördelaktiga erbjudandet kommer att gälla.

Förmåner och kampanjer knutna till STARWAY-programmet är inte förhandlingsbara och kan inte konverteras till kontanter eller kuponger eller tilldelas tredje part.

För frågor relaterade till STARWAY-programmet, ombeds Aktiva medlemmar kontakta Pixartprintings kundtjänst, och vid kontakt alltid uppge sin medlemskod.

Dessa villkor lyder under italiensk lag. För köp som har gjorts av kunder som ska definieras som konsumenter tillämpas konsumentlagstiftningen i det land där Kunden är folkbokförd eller har sin hemvist.  

Det enskilda ansvaret för alla tvister angående tolkningen och/eller verkställandet av dessa villkor ligger hos

– Venedigs domstol (Italien), när det gäller inköp genomförda av kunder som inte räknas som konsumenter; eller

– Domstolen för kundens hemvist eller bosättning, när det gäller inköp genomförda av kunder i egenskap av konsument.

Konsumenter bosatta i Europeiska unionen bör vara medvetna om att Europeiska kommissionen har inrättat en onlineplattform som tillhandahåller verktyg för alternativ tvistlösning. Detta verktyg kan användas av alla europeiska konsumenter för att på icke-rättslig väg lösa eventuella tvister som avser försäljningsavtal av varor och tjänster slutna över internet. Därför, och såvida det inte föregås i sektion H av detta dokument, kan kunder som genomför köp i egenskap av konsument använda denna plattform för lösning av alla eventuella tvister som uppstår ur avtal tecknade online med Pixartprinting. Plattformen finns tillgänglig på följande länk: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=IT.

 

Ändrad version nr 1 - 18/03/2020 

Dessa villkor och betingelser " STARWAY" tillämpas inte retroaktivt på tiden före ändringen.”

 

Frågor och svar

Pixartpro

Vad är en PIXARTPRO rabattkupong?
PIXARTPRO rabattkupong är en rabattkupong som du får ta emot den första dagen i varje månad, om du nått upp till en av de fyra månatliga köpnivåerna.

HUR MAN GENERERAR PIXARTPRO RABATTKUPONG

Hur genereras PIXARTPRO rabattkupong?
Sista dagen i varje månad görs uträkningen för att fastställa beloppet för den slutliga månatliga köpsumman, utifrån vilken den eventuella rabattkupongen PIXARTPRO genereras (om beloppet når åtminstone den första nivån). För att beräkna månadens köpbelopp, adderas summorna för de bearbetningar som har betalats och skickats, och har leveransdatum i samma månad, netto efter rabatter eller andra rabattkuponger, moms, frakt- och emballeringskostnader. Exempel: Vid beräkningen av månadens köpbelopp, som slutligen eventuellt kommer att generera en PIXARTPRO rabattkupong att använda i juni, räknas endast nettobelopp, med avdrag för rabatter eller rabattkuponger, moms, frakt- och emballeringskostnader, för bearbetningar som betalats och skickats och har leveransdatum i maj. När en viss månatlig köpnivå uppnås, som genererar en PIXARTPRO rabattkupong, absorberas och utesluts samtliga PIXARTPRO rabattkuponger för underliggande köpnivåer i sin helhet. När du uppnår en mellanliggande nivå, eller den högsta nivån, är du inte berättigad någon av rabattkupongerna för de underliggande nivåerna. Varje nivå genererar en slutgiltig månatlig rabattkupong, och utesluter därmed rabattkuponger för de lägre nivåerna.
Är det möjligt att addera ackumulerade belopp från olika konton för att nå upp till en PIXARTPRO rabattkupong?
Nej, det går inte att summera beloppen som ackumulerats på olika konton, även om de tillhör samma person eller företag. Det enda kontot för vilket PIXARTPRO kommer att vara aktiverat är det som har Starway aktiverat.
Var kan jag kontrollera hur mycket jag hittills har ackumulerat under månaden för beräkningen av PIXARTPRO rabattkupong?
På dina sidor, under PIXARTPRO, kan du alltid se det effektiva beloppet för slutförda bearbetningar och beloppet för pågående bearbetningar. Det effektiva beloppet är summan av nettobeloppen (exklsuive rabatter eller rabattkuponger, moms, frakt- och emballeringskostnader) för bearbetningar som skickats och har leveransdatum i innevarande månad. Från detta belopp genereras en eventuell rabattkupong. Beloppet för pågående bearbetningar avser summan av nettobeloppen (exklusive rabatter eller rabattkuponger, moms, frakt- och emballeringskostnader) för ännu inte levererade bearbetningar med leveransdatum i innevarande månad. Kom håg att rabattkupongerna endast beräknas utifrån det effetiva beloppet: det är därför viktigt att du fortsätter till betalning och laddar upp en korrekt fil så att bearbetningarna kan tryckas och levereras innan månadens slut.
Var kan jag se min beställnings förväntade leveransdatum?
Innan beställning Vid val av produkt, innan du lägger den i vagnen, kan du välja leveransdatum. När du väl lagt produkten i vagnen kan du, innan du bekräftar beställningen, se leveransdatumen för varje bearbetning. Efter beställning När du har laddat upp filen och genomfört betalningen, kan du se leveransdatum för varje bearbetning på dina sidor under “genomförda beställningar”, genom att klicka på beställningsnumret bredvid filstatus.
Var kan jag kontrollera om min beställning har skickats?
Pixartprinting skickar ett mejl till dig när beställningen skickas. Dessutom kan du, på dina sidor under “genomförda beställningar”, kontrollera om beställningen har skickats.
Vad händer om jag gör en beställning idag (t.ex. 28 mars), men produkterna får ett leveransdatum i nästkommande månad (t.ex. 2 april)?
Jag gör en beställning 28 mars med två olika bearbetningar: en bearbetning har förväntat leveransdatum den 30 mars, och den andra den 2 april. I detta fall kommer den första bearbetningen, om den skickats, att tas med i beräkningen för generering av PIXARTPRO rabattkupong som kan användas i april (om den första köpnivån uppnåtts), medan den andra bearbetningen kommer att räknas med vid genereringen av rabattkupongen att använda i maj (eftersom leveransdatum ligger i april).

HUR MAN ANVÄNDER PIXARTPRO RABATTKUPONG

Har PIXARTPRO rabattkupong någon giltighetstid? Vilken?
PIXARTPRO rabattkupong är giltig i en månad och går ut den sista dagen i den månad den genererats. Om PIXARTPRO rabattkupong t.ex. genererats den 1 april, går den ut den 30 april.
Var kan jag se saldo för min PIXARTPRO rabattkupong och sammanställning av händelser?
På dina sidor, under rubriken PIXARTPRO, kan du se alla händelser knutna till PIXARTPRO rabattkupong och kontrollera månadens saldo.
Kan jag välja att inte utnyttja PIXARTPRO rabattkupong?
Under beställningsfasen kan du välja att inte utnyttja PIXARTPRO rabattkupong, för att sedan kunna använda den vid nästa beställning. Kom dock ihåg att använda den innan månaden är slut, innan den går ut.
Kan jag använda PIXARTPRO rabattkupong endast för några utvalda bearbetningar i min beställning?
Nej, rabattkupongen appliceras på hela beställningen. Om du väljer att utnyttja rabattkupongen för en beställning, omfattar den obligatoriskt samtliga bearbetningar, och delas automatiskt upp så att alla bearbetningar inkluderas. Minsta belopp för varje bearbetning får dock inte underskrida 1 €.
Kan jag kombinera PIXARTPRO rabattkupong med andra rabatter?
Ja, du kan använda rabattkupongen PIXARTPRO på en beställning som innehåller bearbetningar med kampanjpriser.
Jag har nyligen bytt momsregistreringsnummer och på mitt förra konto hade jag ackumulerad PIXARTPRO-kredit, kan jag överföra den till mitt nya konto?
Det går tyvärr inte att addera och överföra ackumulerade belopp mellan olika momsregistreringsnummer, även om de tillhör samma person eller verksamhet.

PROGRAMMETS TECKNINGSVILLKOR

Vad är STARWAY-programmet?
STARWAY är lojalitetsprogrammet som belönar Pixartprintings trognaste kunder med erbjudanden, förmåner och exklusiv kundtjänst. Information om medlemskapsvillkor hittar du i FAQ-sektionen för STARWAY. Övrig information hittar du under Användarvillkor.
Hur blir jag medlem i STARWAY?
Det är enkelt att gå med till 2024. Alla våra kunder som har genomfört minst 20 beställningar, för minst 10 000 € mellan 1/1/2023 och 31/12/2023 kan bli medlemmar.
Kostar det något att vara med i programmet?
Du behöver inte betala någonting för att gå med i programmet.
Hur kan jag kontrollera om jag fått STARWAY-medlemskap?
För att försäkra att ditt medlemskap har gått igenom räcker det att bekräfta meddelandena du får av Pixartprinting. Dessa meddelanden innehåller också dina personliga koder och information om hur du utnyttjar dina exklusiva förmåner.
Kan jag ha mer än ett medlemskap kopplat till ett och samma STARWAR-konto?
Medlemskap i STARWAY tilldelas individuellt med endast ett konto per person. Du kan därför inte ha mer än en profil.
Kan jag dela mina STARWAY-förmåner med andra?
Programdeltagandet är strikt nominellt och ditt konto kan inte delas med andra kunder.
Har programmet något utgångsdatum?
Programmet löper ut den 31 december varje år.
Kan jag avbryta mitt STARWAY-medlemskap?
Om du av någon anledning vill avsluta ditt medlemskap tidigt, står Pixartprinting till ditt förfogande för att hjälpa dig avbryta alla förmåner och erbjudanden. För mer information, se programmets Villkor.

STARWAY-MEDLEMSKAP

Hur är STARWAY-programmet strukturerat?
Det finns tre medlemskapsnivåer: Star, Red Giant och Supernova. Star är programmets inträdesnivå, Red Giant är andra nivån och Supernova är programmets tredje och mest förmånliga nivå. Medlemsskap i varje nivå fastställs baserat på uppnådda krav.
Vilka är kraven för att uppnå programmets tre olika nivåer?
Kraven för varje nivå är enligt följande:

- Star: Kunder som uppnått minst 20 ordrar med ett sammanlagt värde på över 10 000 euro (nettovärde exklusive avbeställda ordrar och moms) mellan 1/1-2023 - 31/12-2023. Båda kraven måste uppfyllas.

- Red Giant: Kunder som uppnått minst 20 ordrar med ett sammanlagt värde på över 30 000 euro (nettovärde exklusive avbeställda ordrar och moms) mellan 1/1-2023 - 31/12-2023. Båda kraven måste uppfyllas.

- Supernova: Kunder som uppnått minst 20 ordrar med ett sammanlagt värde på över 50 000 euro (nettovärde exklusive avbeställda ordrar och moms) mellan 1/1-2023 - 31/12-2023. Båda kraven måste uppfyllas. Sammafattning i tabell:
NivåÅrliga ordrarÅrligt ordervärde
Star2010 000 Euro
Red Giant2030 000 Euro
Supernova2050 000 Euro
När börjar och slutar STARWAY-programmet?
STARWAY-programmet 2024 startade den 19 januari och avslutas den 31 december. Vid årets slut förnyas de planerade villkoren för deltagande år 2025.
Kan jag själv gå med i STARWAY-programmet?
Medlemsskap beviljas endast av Pixartprinting och baseras på fastställda villkor. Samtliga medlemskap beviljas i enlighet med kraven som anges i riktlinjerna. Alla aktiva medlemmar informeras om programmets faktiska startdatum i januari 2024.
Kan nya medlemskap beviljas under det aktuella året?
Nej, bekräftelse sker den 31 december varje år. Då fastställs nya medlemmar och alla återbekräftelser för följande år.
Hur kan jag kontrollera medlemsskapet online?
Gå in på Dina sidor för att se din medlemsnivå.
Vad ska jag göra om jag glömmer mitt lösenord?
Om du har glömt ditt lösenord kan du skapa ett nytt genom att följa dessa snabba steg, klicka på knappe LOGGA IN, sedan Glömt ditt lösenord?, och ange din registrerade e-postadress. Inom några minuter får du ett e-postmeddelande med den begärda informationen. Kontrollera att meddelandet inte hamnat som skräppost.
När går mitt medlemskap till en specifik STARWAY-nivå ut?
Medlemskapen Star, Red Giant och Supernova gäller från och med dagen för tillträde, till och med sista dagen på nuvarande år.
Hur ofta kommer jag att få uppdateringar som rör programmet?
Du kommer att få månatliga uppdateringar kopplade till kampanjerbjudanden riktade direkt till dig, tillsammans med en sammanfattning av alla de exklusiva förmåner du kan utnyttja på din medlemskapsnivå.
Hur kan jag utnyttja de erbjudanden som gäller för min STARWAY-medlemskapsnivå?
Kampanjerbjudandena meddelas varje månad via e-post, samt i STARWAY-sektionen på hemsidan. Du får en aktiveringskod som du kan använda för din personliga hjälptjänst (UserHub), och för att snabbt kopplas till vår kundservice som prioriterad kund. Erbjudandena aktiveras endast efter att du har loggat in på Dina sidor.
Vad är Premium Support?
Kundtjänsten Premium Support är Pixartprintings exklusiva kanal för kundtjänst. Med hjälp av en personlig kod kan du ringa det avsedda numret och prata med en medarbetare på ditt eget språk. Du får tillgång till all Pixartprintings kundtjänst med förtur jämfört med normala väntetider. Via Dina sidor kan du även välja att bli uppringd genom funktionen CALL ME NOW.
Vad är CALL ME NOW?
Detta är en exklusiv tjänst från UserHub där våra hängivna medarbetare ringer upp dig så snart de kan. När du har loggat in på ditt Pixartprinting-konto hittar du sidan Call me now, där du kan ange ditt föredragna telefonnummer.
Hur får jag hjälp via den prioriterande e-postbaserade kundtjänsten?
För att använda den dedikerade tjänsten är det viktigt att du använder samma e-post som du använde för att registrera dig på hemsidan. Ett team utsett av vår kundtjänst ger högsta prioritet till din förfrågan.
Hur får jag hjälp via den prioriterade kundtjänsten?
Du får ett e-postmeddelande med ett telefonnummer till kundtjänstavdelningen tillsammans med en personlig prioritetskod som du anger vid välkomstmeddelandet. En medarbetare som pratar ditt språk tar genast hand om din förfrågan.

FÖRMÅNER OCH ERBJUDANDEN

Vilka erbjudanden får du på nivån Star?
Med ett Star-medlemskap får du ett kampanjerbjudande per månad som gäller för en produkt med upp till fem bearbetningar.
Vilka förmåner får du på nivån Star?
Förmånerna som gäller för nivån Star innefattar: 1. UserHub (dedikerad kundtjänst via telefon och e-post), en exklusiv kundtjänstservice. Med hjälp av en personlig kod får du prata med en av våra medarbetare på ditt eget språk, och får snabbt hjälp med alla dina tvivel och problem. Med funktionen Call me now kan du också välja att bli uppringd på valfritt nummer. Det är bara att logga in på Dina sidor. 2. Varje månad får du tjuvkika på alla nya produkter och format som släpps på sidan.
Vilka erbjudanden gäller för Red Giant-nivån?
Med ett Red Giant-medlemsskap får du två kampanjerbjudanden per månad som gäller för två produkter med upp till fem bearbetningar vardera.
Vilka förmåner innefattar Red Giant-nivån?
Förmånerna som gäller för nivån Red Giant innefattar: 1. UserHub (dedikerad kundtjänst via telefon och e-post), en exklusiv kundtjänstservice. Med hjälp av en personlig kod får du prata med en av våra medarbetare på ditt eget språk, och får snabbt hjälp med alla dina tvivel och problem. Med funktionen Call me now kan du också välja att bli uppringd på valfritt nummer. Det är bara att logga in på Dina sidor. 2. Varje månad får du tjuvkika på alla nya produkter och format som släpps på sidan.
Vilka erbjudanden innefattar Supernova-nivån?
Med ett Supernova-medlemsskap får du två kampanjerbjudanden per månad på två produkter med upp till tio bearbetningar vardera.
Vilka förmåner innefattar Supernova-nivån?
Förmånerna som gäller för nivån Supernova innefattar: 1. UserHub (dedikerad kundtjänst via telefon och e-post), en exklusiv kundtjänstservice. Med hjälp av en personlig kod får du prata med en av våra medarbetare på ditt eget språk, och får snabbt hjälp med alla dina tvivel och problem. Med funktionen Call me now kan du också välja att bli uppringd på valfritt nummer. Det är bara att logga in på Dina sidor. 2. Varje månad får du tjuvkika på alla nya produkter och format som släpps på sidan.
Starway är vårt lojalitetsprogram, skapat för att belöna våra bästa kunder, som litar på oss och anförtror sin verksamhet till vår kreativa och högkvalitativa trycktjänst.
PIXARTPRO
Varje månad ger vi tillbaka en del av det du spenderar. Det är enkelt! Spendera minst 1 € under loppet av en månad och vi belönar dig med en rabattkupong att använda nästkommande månad.
RABATTKUPONG PÅ
2,5%
om du spenderar
1 - 499,99 €
RABATTKUPONG PÅ
5%
om du spenderar
500 - 1.499,99 €
RABATTKUPONG PÅ
7,5%
om du spenderar
1.500 - 4.999,99 €
RABATTKUPONG PÅ
10%
om du spenderar
5.000 € +
MER DETALJER
FÖRMÅNER
Vi stöttar dig med en rad riktade tjänster och exklusiva kampanjer för att hjälpa ditt företag att växa.
PIXARTPRO
Automatisk tillgång till Pixartpro: varje månad ger vi tillbaka en del av det du spenderar.
PREMIUM SUPPORT
Du får förtur till vår kundtjänst och slipper väntetid.
CALL ME NOW
För att direkt bli återuppringd av vår dedikerade kundtjänst.
RIKTADE KAMPANJER
Varje månad får du exklusiva erbjudanden på våra produkter.
ALLA VÅRA PROVPAKET
Alltid gratis för dig på vår webbsida.
RESERVERADE FÖRHANDSVISNINGAR
Du får tjuvkika på nyheterna i vår katalog, före alla andra.
levels
Starway utgörs av tre nivåer. Ta reda på hur du når dem.
Star
Köpbelopp per år
Minst 10.000€

Antal årliga beställningar
Minst 20
MER DETALJER
Red Giant
Köpbelopp per år
Minst 30.000€

Antal årliga beställningar
Minst 20
MER DETALJER
Supernova
Köpbelopp per år
Minst 50.000€

Antal årliga beställningar
Minst 20
MER DETALJER
Villkor
Frågor och svar