You are on the .se domain. We recommend you go to the .com domain so that the contents of the website are closer to your language and browsing needs.
ENGLISH(EU)
CLOSE

Art. från 15 till 23 i dataskyddsförordningen erkänner vissa specifika rättigheter, såsom: 

  • - bekräftelse av huruvida det pågår en behandling av personuppgifter som rör dig.
  • - tillgång till dina personuppgifter och den information som anges i art. 15 i dataskyddsförordningen.
  • - rättelse av felaktiga personuppgifter som rör dig utan oskälig fördröjning eller komplettering av ofullständiga personuppgifter.
  • - radering av personuppgifter som rör dig utan oskälig fördröjning.
  • - begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör dig.
  • - informering om eventuella rättelser eller raderingar eller begränsningar av behandlingen som har utförts i relation till personuppgifter som rör dig.
  • - mottagande av personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format.
  • - motsättning mot behandling av dina personuppgifter när som helst, av skäl som har att göra med din särskilda situation.

Du har alltid kvar rätten att återkalla de samtycken till behandling som du eventuellt har gett och att motsätta dig vår analysverksamhet.

Dessutom har du, i enlighet med art. 21 i dataskyddsförordningen, rätten att när som helst, av skäl som har att göra med din särskilda situation, motsätta dig behandlingen av personuppgifter som rör dig och som har skett på grund av personuppgiftsansvariges legitima intressen i enlighet med art. 6, komma 1 bokst. f i dataskyddsförordningen.

Du kan få tag på den fullständiga listan över dina rättigheter på www.datainspektionen.se.

Vi lägger till produkterna i din varukorg
Arbete

Hej! Du har sparade produkter i varukorgen. Vad vill du göra?

Produkterna är tillagda! Leveransdatumen har uppdaterats Gå till kundvagnen