Ordlista: lexikonet du behöver veta om tryckvärlden

Ordlista: lexikonet du behöver veta om tryckvärlden

Redaktionen Redaktionen Publicerad den 12/13/2023

Offsettryck

Offsettryck är ett indirekt tryckförfarande som härrör från litografi och är idag ett av de mest utbredda systemen för reproduktion av text och bilder i svartvitt eller färg (böcker, tidningar, tidskrifter etc.). Offsettryckmetoden kännetecknas av att man använder en platt matris (dvs. med tryckytor, där färgen fäster, som är placerade på samma plan som de icke-tryckande ytorna, som är fuktade så att de stöter bort färgen), vanligtvis av zink, som framställs med fotolitografiska metoder. Under tryckningen kommer denna matris inte i direkt kontakt med pappersarket, utan överför sin bild, upp och ned, till en mellanliggande cylinder täckt med en gummerad duk som för den direkt på papperet. Tack vare denna process är det möjligt att trycka med hög upplösning inte bara på papper utan även på grova eller hårda material som kartong, trä, metall, etc.).

Digital tryckning

Med digitaltryck avses i allmänhet ett trycksystem som gör det möjligt att återge en form med hjälp av elektroniska processer och trycka den direkt på det underlag som ska tryckas. I avsaknad av en exakt definition av digitaltryck anses maskiner som har mycket olika egenskaper, både när det gäller konstruktion och användning, falla under denna definition.

Grafik

Grafik är den term som används för att definiera den uppsättning formella egenskaper (färger, teckensnitt, linjer, etc.) som definierar utseendet på ett tryck, en ritning, en bok, etc. Med grafik avses också alla de aktiviteter som är avsedda för framställning av denna typ av arbete.

HP Indigo

HP Indigo är en division inom HP Graphic Solution Business. Indigo är känt som en pionjär inom digital tryckteknik. HP Indigos tryckteknik kännetecknas av att den framgångsrikt kombinerar kvaliteten hos litografiskt tryck med möjligheten att trycka på en mängd olika material. Den drar nytta av en egenutvecklad teknik som kallas Liquid Electrophotography (eller LEP), som möjliggör exakt och kundanpassad färghantering.

Direkt tryckning

Direkt textiltryck är en teknik för att trycka skräddarsydda kläder. Direkttryck ger högkvalitativa resultat, mycket lika de som erhålls med traditionellt screentryck. Den stora skillnaden är att bilden trycks direkt på tyget med hjälp av en högupplöst skrivare som använder specialbläck. Tack vare direkttryck på tyg får man utskrifter med högupplöst fotografiskt resultat, samtidigt som kostnaderna hålls låga, även för små kvantiteter. Med direkttryckstekniken kan du anpassa olika klädesplagg som t-shirts, sweatshirts, kepsar, väskor, skor och mycket mer.

Stansning

En stansmaskin är ett verktyg som möjliggör exakt skärning av en “mjuk” arkprodukt (papper, kartong, läder, textilier, gummi, plast etc.).

Plotter

Plottern är en specialiserad enhet för utskrift av storformat. Den är den perfekta utmatningsenheten för CAD-system, där den används för att skriva ut arkitektoniska, fysiska, kemiska, elektriska, VVS, mekaniska, elektriska, topografiska kartor, geometriska kurvor, etc. höjder och planer. Plotter används också ofta inom grafik och reklam tack vare modern teknik som gör det möjligt att skriva ut i färg och till och med skära ut (skärplotter).

Namnet “plotter” kommer från det engelska verbet to plot (ett diagram eller en lång fin linje, eller till och med en punkt, som den i slutet av denna mening efter den runda parentesen).

Skärare

Med skärare avses i allmänhet en maskin som är konstruerad för att skära till vissa arbetsstycken med hjälp av roterande eller fram- och återgående blad, som också kan manövreras för hand.

Det finns olika typer av skärare beroende på vilket material som ska skäras, t.ex.: t. för textil, för metall- eller plastlaminat, för laterizî; t. för beskärning av böcker och olika trycksaker, eller fotografier, fotokopior. Det finns också mycket små skärare som används i den amatörmässiga processen för redigering av kamerafilm.

Skärare skiljer sig också beroende på det exakta syfte för vilket de är utformade. Här är några typer av fräsar som finns på marknaden:

 • vibrationsskärare
 • Rillningsskärare
 • Upprullare med slits
 • skärare med glidande blad
 • Slitter och fals
 • Tryckplåt

Litografisk plåt, eller offsetplåt, är det materialsubstrat (form) som används i offsettryckprocessen och som fysiskt överför färg på ett gummerat substrat (blankt) som i sin tur överför den, genom kontakt, på papper. Litografiska plåtar är traditionellt tillverkade av aluminium med en sida belagd med ett ljuskänsligt eller polymerbaserat material. I avancerade offsettrycksystem kan plåtarna vara tillverkade av plastmaterial som också är täckt på den grafiserande sidan med ljuskänsliga föreningar. En offsetpress använder lika många tryckplåtar som det antal färger som ska tryckas: en enda plåt i svartvitt, 4 i fyrfärg och till och med 8 i fyrfärg vit och tid

CMYK

CMYK står för cyan, magenta, gul och svart. Det är en 4-kanals färgmodell, därför kallad fyrfärgsprocess, som fungerar genom subtraktiv syntes och används av både digitala (skrivare, plotter etc.) och stora tryckpressar (offset, rotogravyr etc.) färgtrycksenheter. Fyrfärgstryck fungerar tack vare blandning av ämnen som, genom att endast reflektera en del av ljusspektrumet, framträder i en specifik färg, t.ex. tryckfärger, pigment, lacker. Den färg som erhålls är resultatet av att de frekvenser som absorberas av skiktet av opaka ämnen subtraheras från ljusspektrumet. Återgivning av färg i tryck med hjälp av dessa fyra tryckfärger (cyan, magenta, gul, svart) kallas fyrfärgstryck.

RGB

RGB-modellen är en additiv färgmodell: färger definieras av summan av de tre färgerna röd (röd), grön (grön) och blå (blå), därav akronymen RGB. RGB-modellen ska inte förväxlas med det andra systemet, den subtraktiva typen, som bygger på primärfärgerna gult, cyan och magenta.

RGB-färgmodellen är bäst lämpad för återgivning och visning av bilder på skärmen i elektroniska apparater. De flesta elektroniska apparater använder i själva verket normalt kombinationer av rött, grönt och blått för att visa pixlarna i en bild. Det måste dock påpekas att den faktiska färgåtergivningen till stor del beror på själva apparaten och kvaliteten på dess konstruktion: samma bild kan visas på olika sätt om den visas på två olika apparater, eftersom de material som används för att tillverka skärmarna varierar beroende på tillverkare. Vissa skillnader i färgåtergivning kan också förekomma i samma enhet på grund av enhetens naturliga försämring över tiden.

De tre färger som används i RGB-modellen, dvs. röd (röd), grön (grön) och blå (blå), i skärmar motsvarar vågformer (ljusstrålning) med en fast period, t.ex:

 • Röd, med en våglängd på 700,47 nm
 • Grön, med en våglängd på 546,09 nm
 • Blå, med en våglängd på 435,79 nm

RGB är olämpligt för användning i skrivare. Detta beror på att bilder skrivs ut med pigment som absorberar färger, så skrivare använder en subtraktiv färgmodell som CMYK och inte en additiv som RGB.

Upplösning

Upplösning, inom datavetenskap och bildbehandling, är den storhet som anger graden av skärpa och detaljrikedom i en bild. Termen “upplösning” används också ofta för att ange storleken på området i en digital bild, eftersom den består av en mängd punkter (dots) eller bildelement (pixels), ordnade i rader och kolumner.

Ett allmänt vedertaget kriterium är att uttrycka upplösningen genom det antal punkter som enheten kan återge per längdenhet, som normalt är en tum (2,54 cm), därav enheten dots per inch, både horisontellt och vertikalt; denna enhet kallas normalt DPI (dots per inch) och kallas dots per inch (dpi). För datorskärmar avser vi den minsta storlek i millimeter som skärmen klarar av att visa (normala värden är i storleksordningen 0,3 mm).

Skärmärken

I boktryck är skärmärket ett konventionellt märke som infogas i redaktionella mönster (manuellt enligt typografiska standarder eller automatiskt av specifik DTP-programvara) och sedan placeras på tryckfilmerna för att indikera korrekt inriktning av innehållet och för att styra pappersskärningen. I detalj kallas det i det första fallet ett registermärke, medan det i det andra fallet kallas ett skärmärke.

Överskott

Överskott är en marginal på några millimeter som måste läggas till på varje sida av den fil som ska tryckas. Skärprocessen för det tryckta materialet är inte 100% exakt: det finns alltid en feltolerans inom ett par millimeter per sida, om vi talar om utskrift på papper. Den obligatoriska förekomsten av dessa extra “marginaler” säkerställer att den tryckta och skurna produkten återspeglar de dimensioner som ursprungligen avsågs.

Om vi till exempel ska trycka ett flygblad med måtten 210×148,5 millimeter måste vi skicka en fil med måtten 214×152,5 millimeter. De extra 4 millimetrarna är nödvändiga för att säkerställa att den utskrivna filen kan skäras till de faktiska dimensioner som objektet kommer att ha när det har skrivits ut.

Vektor

Vektorgrafik är en datorgenererad teknik för bildåtergivning. I vektorgrafik består bilden av grafiska element som är en uppsättning geometriska primitiva former, t.ex. punkter, linjesegment, Bézierkurvor etc., som kan karakteriseras av färger och nyanser. Dessa element är geometriskt placerade i ritningen med koordinaterna för appliceringspunkterna. Den bild som genereras med denna teknik kallas vektorbild. Radikalt annorlunda är rastergrafik, där bilder beskrivs som ett rutnät av lämpligt färgade pixlar.

Punktfärg

Spotfärger är specialfärger som är färdigblandade och används istället för eller som komplement till fyrfärgsfärger (CMYK). Varje spotfärg kräver sin egen tryckplåt. Lack betraktas också som en spotfärg eftersom den kräver en separat tryckplåt.

Pantone

Pantone Inc. är ett amerikanskt företag som utvecklar teknik för grafik, katalogiserar färger och producerar färgidentifieringssystemet. “Pantone Matching System” har blivit den internationella standarden för färgklassificering inom grafik och används även för färghantering inom industri och kemi.

Färgprofil

Färgprofilen används för att specificera hur färgerna i en bild ska tryckas för att uppnå önskad färgeffekt.

Färgprofilen kallas även ICC (International Color Consortium) och har till uppgift att ge rätt koordinater till tryckpressen så att den doserar färgen korrekt och åstadkommer ett tryck med färger som ligger så nära bilden som möjligt. Om man inte använder en färgprofil kommer bilden att tryckas “i mörkret”: färgindikationerna (tilldelade i CMYK) kommer att vara felaktiga och resultatet kan därför skilja sig mycket från det förväntade.

Färgprofilen är den uppsättning data som, enligt International Color Consortium, beskriver för en utskriftsenhet hur en arbetsyta ska tolkas inom en färgmodell.

Layout

Layout är den engelska termen som härstammar från substantiviseringen av verbet lay out, som bokstavligen betyder: “att lägga ut”, “att förklara”, “att arrangera”. Den italienska termen layout är i allmänhet relaterad till publicering och anger det allmänna grafiska arrangemanget av ett kompositionsblock på sidan.

När vi talar om layout hänvisar vi därför i allmänhet till layouten i ett dokument.

Inom typografi syftar termen layout på att ordna text, bilder och andra grafiska element på rätt plats på sidan.

Inom publicering är sidlayout det harmoniska sätt på vilket ett tryckt dokument organiseras. Genom korrekt sidlayout strävar man efter att få ett dokument som i slutet av processen samlar bilder och text och producerar en färdig produkt (magasin, tidning, webbsida, broschyr etc.).

När layouten är särskilt rik på fotografier och rörelser kallas den spotted.

Övertryck

Övertryck är en teknik som används i litografi för att förhindra att det skapas ett tunt vitt märke runt sidlayoutelement.

Övertryck används ofta i svart text som trycks ovanpå en färgad bakgrund: genom övertryck elimineras det vita som skulle skapas bakom den svarta texten, dvs. “perforeringen”, och bakgrundsfärgen blir kvar bakom den svarta texten, utan att ändra den. Övertryck är mycket användbart eftersom du, om du inte har varit exakt på en tiondels millimeter i tryckfasen, kommer att undvika problemet med det så kallade “out-of-register”, dvs. den mycket tunna vita kant som omger vissa element, i detta fall texten.

Beskärningsbana

Vissa Photoshop-filer har inbyggda beskärningsbanor, andra inte. En klippbana i en bildfil gör att du snabbt kan definiera områden för utskrift. Med hjälp av urklippsbanor kan man också exportera delar av en bild till andra grafikprogram. Att skapa klippbanor kan anses vara avancerad Photoshop-kunskap, men låt dig inte skrämmas av tanken på att skapa en. klippbanor resulterar ofta i träffande kombinationer av bilder, så det är en bra idé att förstå vad de är.

Definition

En “clipping path” är en term inom datorgrafik som används för att skapa en bildkomposit, dvs. en slutlig bild som består av flera bilder. Det är en 1-bitars mask som hänvisar till ett objekt i en fil som egentligen inte existerar. klippbanor är vektorformatformer som isolerar en del av en pixelbaserad bild från en annan.

Ennobling

förnobbad, förnobbad eller laminerad, laminerad förnobbning, tryckförnobbning

Med förädling av trycksaker avses alla förfaranden för kvalitativ omvandling av dessa.

Det finns olika förädlingsmetoder kommersiellt tillgängliga. Vissa har använts i årtionden (t.ex. glansig och matt laminering och lackering), andra är mer innovativa och nyare (varmstämpling, prägling, termografi).

Ennobling, som termen själv antyder, har därför som funktion att öka det estetiska värdet och kvaliteten på det tryckta materialet.

Några exempel på förädlingstekniker är:

 • prägling (prägling)
 • stansning (skärning)
 • termografi/termisk relief (kemisk prägling)
 • labbratura(imitation av bladguld)
 • stämpling med varmfolie

Selektiv vit

Selektiv vit är en speciell ytbehandling som gör det möjligt att trycka vit färg på vissa specifika medier. Att trycka vitt är i själva verket en komplicerad uppgift eftersom den vita färgen inte kan återges genom att kombinera färger i fyrfärgsprocessen (CMYK). Konventionella bläckstråleskrivare kan bara skriva ut färger som ligger i spektrumet runt vitt, men kan inte skriva ut vitt i sig. Av den anledningen har mer tekniskt avancerade skrivare integrerat vitt som en ytterligare tryckbar femte färg. Selektiv vit utskrift används främst på material som transparenta, genomskinliga, färgade, reflekterande eller metalliserade substrat.