Salesforce: vad det är och hur CRM fungerar för att få kontakt med kunder och sälja mer

Salesforce: vad det är och hur CRM fungerar för att få kontakt med kunder och sälja mer

Candido Romano Publicerad den 12/13/2023

Salesforce: hur det fungerar i korthet

Med den tekniska utvecklingen och användningen av Internet, särskilt för online-shopping, har också sättet på vilket företag kommer i kontakt med kunder utvecklats. Av den anledningen har teknik som är relaterad till så kallad cloud computing vuxit mycket snabbt.

En av dessa är Salesforce, en CRM-plattform som gör det möjligt för företag att få kontakt med kunder på ett innovativt sätt, men också att optimera försäljningsprocesser och marknadsföringsstrategier, hantera transaktioner, kundservice och mycket mer. I den här artikeln ska vi se vad Salesforce är och vad dess

Vad är ett CRM-system?

Ett CRM-system, som står för Customer Relationship Management, är en integrerad programvara som hjälper företag att hantera kunddata. I praktiken innebär det att när någon på företaget pratar med en kund eller följer upp en lovande lead (potentiell kund) så får de data från den. Alla dessa data lagrades tidigare i analoga och pappersbaserade medier eller i digitala men icke sammankopplade system, t.ex. en anteckningsbok eller ett Excel-ark.

SALESFORCE
SALESFORCE

Utan ett CRM är det därför lätt att glömma eller förlora värdefulla data för företaget. Ett exempel är att kunna återuppta ett telefonsamtal med en kund med det problem som ska lösas direkt i åtanke, eller att välja vilka leads man ska fokusera marknadsföringsaktiviteter på.

Med tanke på webbens intåg och den stora mängd kunddata som företag har, har programvara utformats för att hantera kontakter och de data som är kopplade till dem. Dessa programvarupaket kallas CRM. I grund och botten är CRM ett slags centralt nav, ett datainsamlings- och sorteringscenter, där all information som samlas in om potentiella kunder, befintliga kunder, men också leverantörer eller i allmänhet alla företagskontakter finns.

CRM samlar in dessa data och gör dem tydligt tillgängliga och läsbara. Dessa data blir användbar information för företaget, som sedan kan översättas till omsättning. CRM lagrar och sammanlänkar nämligen kundinformation från olika källor och sätter in den i ett system.

CRM håller reda på varje telefonsamtal, e-post, interaktion med fysiska butiker, webbplatser, sociala medier, callcenter, betald onlineannonsering och försäljning, skapar en 360-gradersvy av kunden, analyserar och lagrar deras personliga preferenser för att öka kundnöjdheten (och därmed försäljningen).

På så sätt kan företag, som har en databas med profilerade kunder, hålla kontakten med dem på ett enklare och mer direkt sätt, vilket förbättrar lönsamheten i framtiden.

Hur och varför ett CRM-system kan vara användbart för företag

Ett molnbaserat CRM-system ger tillgång till all data som ett företag har samlat in, allt som krävs är en enhet och en internetanslutning.

Här är de viktigaste funktionerna i ett CRM-system och hur det kan vara användbart för företag:

SALESFORCE
SALESFORCE
  • Lär känna dina kunder bättre: CRM ger tillgång till den senaste kundinformationen, även i detalj. För att kunna sälja måste du veta vem du pratar med. CRM är därför ett mycket kraftfullt verktyg för att bättre organisera information om ett företags kunder och potentiella kunder, eftersom det samlar alla deras uppgifter, order, kommunikation, e-postmeddelanden och annat i en enda försäljningspipeline. Detta kan också bidra till att förbättra kundservicen, eftersom systemet ger medarbetarna en fullständig överblick över var kunden befinner sig, vilket ger en bättre upplevelse och ökar kundnöjdheten.
  • Segmentering och lead management: aktiviteter och mål kan övervakas genom hela försäljningsprocessen, från potentiell kund till slutlig konvertering. Oavsett om det handlar om att tillämpa rätt strategi för e-postmarknadsföring eller att sälja en specifik produkt eller tjänst, gör CRM det möjligt att dela upp de insamlade uppgifterna i mycket specifika listor. Man kan sedan skapa verkliga kategorier av kunder (efter ålder, kön, inköpsfas), för att sedan generera en marknadsföringskampanj som syftar till att personifiera mer och mer
  • Prognoser för att sälja mer: tillgång till prognosrapporter som gör det möjligt för försäljningsexperter att kvalificera leads mer exakt. I allmänhet kan CRM hjälpa till att förenkla försäljningsprocessen, automatisera nyckelaktiviteter och analysera all data som finns
SALESFORCE
SALESFORCE
  • E-postövervakning och integration med Outlook och Gmail: möjlighet att synkronisera CRM med olika e-postsystem, för att få ett enda informationsflöde och en fullständig bild av kunderna.
  • Fil- och innehållsdelning: anställda kan ladda upp information till en central hubb för att lättare kunna dela den med varandra inom företaget.
  • Integration med e-postmarknadsföring, bokföring eller callcenter-programvara: en automatiserad försäljningsprocess kan skapas, där en intressant potentiell kontakt får ett välkomstmeddelande och en serie e-postmeddelanden efter försäljningen.
  • Snabbmeddelanden mellan anställda: möjlighet att begära support från kollegor via snabbmeddelanden. Alla kan se hur andra medarbetare hanterar en kund och detta möjliggör en enhetlig tonalitet för varumärket.

Salesforce: vad det är och hur det fungerar

Salesforce är en molnbaserad SaaS (Software ad a service) CRM-tjänst som grundades 1999 av Marc Benioff och tre utvecklare, Parker Harris, Dave Moellenhoff och Frank Dominguez. Den gör det möjligt för företag av alla storlekar att komma närmare sina kunder tack vare tekniken i den så kallade fjärde industriella revolutionen, dvs. moln, mobil, social, IoT (internet of things) och artificiell intelligens. Ett system som nu används av så många företag att prognoserna talar om en marknadstillväxt på nästan 15% fram till 2027.

SALESFORCE
SALESFORCE

Salesforce är ett CRM-system som gör det möjligt för företag att upprätthålla en kontinuerlig relation med kunder, potentiella kunder eller partners samt att samla in och övervaka deras data. Företag använder Salesforce för att förstå sina kunders beteende, få kontakt med dem på olika nivåer och utveckla sin verksamhet.

Med molnbaserad programvara kan företag få en överblick över sina kunder i en anpassningsbar instrumentpanel. Företagen använder också dessa data för att kontinuerligt förbättra användarupplevelsen för produkter eller tjänster. Salesforce, som för närvarande är det mest populära CRM-systemet i världen och används av mer än 150 000 företag i olika storlekar (från Amazon till Adidas, men även mindre företag och e-handel), kan därför i realtid hålla reda på användar- och köpanalyser, kundsupport, kundklagomål och en mängd andra CRM-funktioner med hjälp av molnlagring och enkel åtkomst. I synnerhet Salesforce har också verktyg som underlättar intern kommunikation mellan team i företaget och erbjuder dessutom ett ekosystem av skräddarsydda appar.

De tjänster Salesforce erbjuder: en översikt

Så hur fungerar Salesforce rent konkret?

För att förstå vad Salesforce är måste du känna till de olika tjänster och produkter som Salesforce erbjuder och när du ska använda dem. Genom Salesforce kan du få tillgång till ett brett utbud av produkter och tjänster inom områdena Cloud, Social och Mobile: här är de viktigaste, varav några är särskilt lämpade för dem som driver ett e-handelsföretag.

Salesforce Commerce Cloud: detta är den perfekta tjänsten för alla som driver en e-handel eller butik inom alla produktkategorier. Den hjälper varumärken att skapa smarta shoppingupplevelser i mobilen, sociala medier, på webben och till och med i butiker.

SALESFORCE
SALESFORCE

Salesforce Marketing Cloud: detta är en kraftfull plattform för digital marknadsföring. Företagsledare eller marknadsförare använder den för att få en överblick över kundens hela köpprocess, hantera e-post, sociala medier och skapa innehåll.

Salesforce Sales Cloud: en plattform som erbjuder avancerade verktyg för att öka försäljningen. Framför allt kan du hantera alla steg i försäljningen, från marknadsföring till kundservice.

Salesforce Service Cloud: detta är plattformen som hjälper kundtjänstmedarbetare att arbeta snabbare och på vilken plats som helst. Den ger bland annat en fullständig översikt över kunder och tidigare interaktioner för att lösa problem snabbare.

Salesforce Community Cloud: detta är en social plattform som hjälper till att enkelt koppla samman partners, kunder och anställda. Riktiga communities kan skapas för att utbyta data, bilder och mycket mer.

Salesforce App Cloud: möjlighet att skapa skräddarsydda appar som sedan körs på Salesforce-plattformen. Här finns en rad utvecklingsverktyg för att skapa webbplatser, appar, anpassade åtgärder och mycket mer.

SALESFORCE
SALESFORCE

Med Salesforce kan du göra praktiskt taget vad som helst för att öka försäljningen: från att skapa enkla och tilltalande köpvägar till möjligheten att mycket snabbt expandera dina produkter eller tjänster över flera geografiska områden. Från att förenkla hela försäljningsmaskinen till att slå samman engagemangsdata från fysiska och digitala butiker.

Kort sagt har vi förstått vad Salesforce är: en mångfacetterad programvara som gör det möjligt för företag att ta hand om kundanskaffningsprocessen, försäljningsprocessen och processen efter försäljning, tack vare alla dess olika grenar.

SALESFORCE
SALESFORCE