Överdrag för larmbågar

Överdrag för larmbågar. Finns i kartong och tyg, även i anpassade format och med förenklad montering.