Tags

För att du ska kunna få plats med all information relaterad till din produkt erbjuder Pixartprinting dig ett brett utbud av tags: från standardversioner till skräddarsydda format, från påsförsegling till flasktags och tags i pvc. Välj den modell som passar din behov bäst och skapa dina skräddarsydda etiketter.

De flesta av våra produkter är FSC-certifierade, upptäck vilka!
FSC ™ -certifieringen garanterar att dessa produkter är tryckta på material som kommer från skogar där man följer strikta normer gällande miljö, arbetsmiljö och ekonomi.