Tags

För att du ska kunna få plats med all information relaterad till din produkt erbjuder Pixartprinting dig ett brett utbud av tags: från standardversioner till skräddarsydda format, från påsförsegling till flasktags och tags i pvc. Välj den modell som passar din behov bäst och skapa dina skräddarsydda etiketter.